TEHNIČKA PODRŠKA

Naša kompanija

ima obučena tehnička lica u svakoj zemlji u kojoj posluje. Oni pružaju savete za optimalan izbor štamparskih boja za svaku proizvodnu jedinicu (najprikladnije rešenje za upotrebu).
Na zahtev kupca, oni nadgledaju proizvodni proces i preporučuju najbolja rešenja za rukovanje i upotrebu naših proizvoda.

Naša tehnička

lica savetuju

štamparije u pogledu primene novih proizvoda i probne štampe. Tehnički servis kompanije, u saradnji sa laboratorijom za istraživanje i razvoj, ispituje eventualne propuste u procesu štampe, kako bi optimizirali konačan rezultat štampe naših kupaca. Tehnički inženjeri pružaju podršku prilikom instalacije mixing-stanica, obučavaju operatere i daju savete u cilju kreiranja baza podataka i merenja otisaka boja.