Sve serije boja su rezultat rada sektora za istraživanje i razvoj Grupe

koji nastoji da trenutno odgovori savremenim zahtevima i primeni u oblasti štampe pakovanja.

Kroz tekuća istraživanja i studije pojedinih vrsta podloga, DFH je u mogućnosti da se prilagodi novim materijalima, kako bi proizvedene boje uvek bile ujednačenog kvaliteta i visokih performansi, i tako zadovoljile potrebe svih primena štampe na pakovanjima od fleksibilnih materijala.

Otprilike jedna trećina proizvedenih štamparskih boja za fleksibilna pakovanja se izvozi u jugoistočnu Evropu i Balkan.

Image module