Pravilnici o pakovanju hrane

intenzivirala kontrolu

Naša kompanija je tokom poslednjih deset godina intenzivirala kontrolu kako bi osigurala svoje kupce (industriju pakovanja) u procesu štampanja pakovanja koja se koriste u industriji hrane i pića. Kontinuiranim istraživanjem i procenom dobavljača, u cilju lociranja supstanci na nivoima detekcije (2 – 10 ppb), vrši se usaglašavanje materijala koje kompanija proizvodi sa propisima i specifičnim zahtevima prehrambenih kompanija koje posluju u Evropi, Aziji i Americi.

Obrazovanje i smernice

Pravilne upotrebe

Naša kompanija edukuje i usmerava svoje kupce u pravcu pravilne upotrebe i optimalnog izbora štamparskih boja u skladu sa zahtevima i procesom izrade samog pakovanja. Takođe pruža podršku klijentima u oblasti zakonodavstva, IA, NIAS, procene rizika, saglasno EUPIA smernicama i raspolaže svom neophodnom dokumentacijom i sertifikatima.