има обучени

Нашата компания

техници във всяка държава, в която работим. Техниците осигуряват консултации за оптималния избор на печатарски мастила за всяка производствена единица (най-подходяща за употреба). При желание на клиентите, те контролират производствения процес и предлагат добри практики за управление и използване на нашите продукти.

Нашите техници

съветват

печатарското дружество при внедряването на нови продукти и за пилотни печатни продукции. Техническото обслужване на компанията, в сътрудничество с лабораторията за научноизследователска и развойна дейност, изследва всяка печатарска грешка за оптимизиране на печатарската продукция на нашите клиенти.

Нашите инженери оказват съдействие при инсталирането на смесителни станции, обучават оператори и консултират при създаването на бази данни и измерването на отпечатването на цветове.