Članstvo u
EUPIA
Praćenje
EUPIA tehničkih sastanaka
Usaglašavanje sa
EC regulativom
Poboljšanje
GMP smernica
Sertifikovani od
strane Eurofins
Saradnja sa
sertifikovanim međunarodnim laboratorijama
Izbor
ispravnih sirovina
Definisanje
optimalnih koraka prerade
Obezbeđivanje
sigurnosti upakovanih proizvoda
Savetovanje / obuka
konvertera i štamparija

Puno članstvo u:

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module