Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρία μας

διαθέτει εκπαιδευμένους τεχνικούς σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται. Οι τεχνικοί λειτουργούν ως σύμβουλοι για την βέλτιστη επιλογή των εκτυπωτικών μελανιών στην εκάστοτε παραγωγική μονάδα (best fit for use). Μετά από σχετική αίτηση του πελάτη, εποπτεύουν την παραγωγική διαδικασία και συμβουλεύουν για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και χρήσης των προϊόντων μας.

Οι Τεχνικοί Μας

Συμβουλεύουν

την εκτυπωτική εταιρία κατά την εφαρμογή νέων προϊόντων και σε πιλοτικές εκτυπωτικές παραγωγές. Το τεχνικό service της εταιρίας σε συνεργασίας με το εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης εξετάζουν κάθε αστοχία που σχετίζεται με την εκτύπωση, ώστε να βελτιστοποιηθεί η εκτυπωτική παραγωγή των πελατών μας. Τεχνικοί μηχανικοί υποστηρίζουν την εγκατάσταση των σταθμών ανάμειξης, εκπαιδεύουν τους χειριστές και λειτουργούν ως σύμβουλοι για την δημιουργία βάσεων δεδομένων και μέτρησης χρωματικών διδότ6των των εκτυπώσεων.