DRUCKFARBEN
HELLAS S.A.
Grupa

se sastoji od grupe kompanija sa aktivnostima širom sveta kojima se opslužuju sektori boja, premaza i sektor za energetsku uštedu.

Konkretnije, DF Hellas S.A. proizvodi boje za fleksografsku i rotogravurnu štampu pod brendom DRUCKFARBEN koristeći podbrendove za različite primene kod pakovanja za prehranu, plastičnih kesa, kartona i sličnih proizvoda.

Divizija koja se bavi premazima prodaje svoje dekorativne i građevinske boje pod brendom KRAFT PAINTS, a proizvode namenjene energetskoj uštedi/ spoljnoj toplotnoj izolaciji pod brendom BIOCLIMA.

Grupa ima značajno i rastuće međunarodno prisustvo u istočnoj i centralnoj Evropi preko svojih filijala u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji, Kipru, i preko predstavnika na Malti, Turskoj, Tunisu, Libanu, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Albaniji i zapadnoj i severnoj Africi, Izraelu i zemljama Persijskog zaliva. U zapadnoj Africi (Nigeriji i susednim zemljama Ekonomske zajednice zemalja zapadne Afrike ECOWAS), kompanija posluje preko zajedničke (Joint Venture) kompanije sa AG Leventis Grupom. Strategija kompanije uljučuje širenje izvozih aktivnosti na nove zemlje uz podršku jake mreže lokalnih partnera.

Image module

Grupa je razvila strateško
partnerstvo i značajno iskustvo

u radu sa vodećim evropskim firmama iz oblasti ekskluzivne distribucije štamparskih boja i zastupanja u Grčkoj, Kipru i zemljama Balkana.

Naše prednosti

DRUCKFARBEN
Keep Reading...

Strategija i ciljevi

DRUCKFARBEN

U cilju ostvarenja naše vizije jačanja vodeće uloge na tržištu štamparskih boja i sticanja vodeće pozicije u sektoru premaza i sektoru za energetsku uštedu, strategija razvoja Grupe je fokusirana na sledeće ciljeve po indutrijskim granama:

Međunarodno prisustvo

DRUCKFARBEN

Kompanija je osnovana 2002. godine sa sedištem u Nikoziji (Kipar), pod 100%-nom je kontrolom Druckfarben Hellas S.A. i predstavlja holding kompaniju koja kontroliše udele u svim svojim filijalama van Grčke. Preko ove kompanije Grupa ispituje i procenjuje verovatnoću akvizicija ili zajedničkih kompanija (JV) .

Kompanija je osnovana 1997. godine i kupljena od strane Druckfarben Hellas S.A. 2003. godine (preko njene filijale na Kipru). Sedište kompanije je u Sofiji (Bugarska), gde iznajmljuje skladište i poslovni prostor od 1.700 m² i odakle trguje svojim proizvodima u Bugarskoj. Bavi se marketingom i distribucijom proizvoda koje proizvodi i kojima trguje Grupa. U nameri da organizaciono odvoji i specijalizuje poslovne aktivnosti, tako što će predviđati efikasnije korišćenje proizvodnih jedinica i distributivnih mreža, 2017. godine DFH Bulgaria EOOD napušta poslovanje u sektoru štamparskih boja i prenosi ga na novoformiranu kompaniju DFP DRUCKBARBEN EOOD, koja je u njenom 100%-tnom vlasništvu.

Kompanija je osnovana 1997. godine pod imenom DF Com ROMANIA SRL. 2003. godine DRUCKFARBEN HELLAS S.A. je nastavio sa pripajanjem ove kompanije preko svoje filijale na Kipru i u februaru 2005. godine kompanija dobija svoje sadašnje ime. Sedište kompanije se nalazi u Bukureštu i uključuje proizvodni pogon, skladišni prostor i kancelarije površine 5.300 m² na vlastitom zemljištu površine 37.000 m² u industrijskoj zoni Bukurešta.

Aktivnosti kompanije se sastoje od proizvodnje i prodaje štamparskih boja, premaza, rastvarača i hemikalija.

DF Romania SRL trenutno posluje u sledećim sektorima:

• Fleksibilna pakovanja, kroz prodaju boja za fleksografsku i rotogravurnu štampu pod Druckfarben brendom (kartonske kutije, plastične kese, pakovanja za prehrambene proizvode)
• Građevinske boje pod KRAFT PAINTS brendom kroz prodaju građevinskih boja i lakova, na preko 900 (od 5.300) prodajnih mesta u zemlji.

U sektoru fleksibilnih pakovanja, DFR beleži značajno tržišno učešće u bojama za fleksografsku rotogravurnu štampu (kartonske kutije, plastične kese, pakovanja za prehrambene proizvode).

U nameri da organizaciono odvoji i specijalizuje poslovne aktivnosti, tako što će predviđati efikasnije korišćenje proizvodnih jedinica i distributivnih mreža, DF Romania SRL je 2017. godine prenela poslovanje u sektoru štamparskih boja na novoformiranu kompaniju DFP DRUCKBARBEN SRL, koja je u njenom 100%-tnom vlasništvu.

Kompanija je osnovana u novembru 2004. godine pod imenom “DF d.o.o. Beograd“, preko kiparske filijale Druckfarben Hellas. Sedište se nalazi u Beogradu, sa skladišnim prostorom i kancelarijama na 600 m². Kompanija je aktivna u marketingu i distribuciji proizvoda (štamparskih boja, premaza, rastvarača i hemijskih agenasa, kao i uvoz/izvoz boja i štamparskog materijala) čijom proizvodnjom i trgovinom se bavi Grupa.

Osnovana marta 2011. godine u formi zajedničke kompanije (preko svoje filijale Spotcliff Trading Ltd sa Kipra) sa AG Leventis iz Lagosa (Nigerija) i aktivna u proizvodnji i marketingu gotovih štamparskih proizvoda za fleksiblna pakovanja, kao i dekorativnih boja.