PRIMENA

Rešenja primene sa dodatnom vrednošću
uz podršku tima stručnjaka
Primena prilagođena
potrebama kupaca i njihovih mixing-stanica
Strasno
kreiranje isplativih rešenja primene koja minimiziraju gubitke i maksimiziraju profit putem pravilnog rukovanja i efikasne štampe
Smernice
za izbor prave kombinacije proizvoda kako bi se ostvarili maksimalan učinak i produktivnost pogona
Tipovi primene
fleksibilna pakovanja (filmovi, laminati, folije, papir, karton)
Tržišni segmenti
hrana i pića, kozmetika i farmacija, duvanska industrija, đubriva, higijena i lična nega, prodavnice i maloprodaja
Tehnologija
fleksografija (na bazi vode, na bazi rastvarača), rotogravura (na bazi rastvarača), side press aditivi, specijalni prajmeri, lakovi i specijalni lakovi
Image module
HRANA
Više...
Banner image
PIĆA
Više...
Banner image
FARMACIJA
Više...
Banner image
KOZMETIKA
Više...
Banner image
INDUSTRIJA
Više...
Banner image
POLJOPRIVREDA
Više...
Banner image
HIGIJENA I LIČNA NEGA
Više...
Banner image