Naša

Misija

Misija Druckfarben-a nije da samo posluje kao proizvođač štamparskih boja, građevinskih premaza i sistema za energetsku uštedu, već kao vaš posvećeni poslovni partner, koji kontinuirano nastoji da zadovolji vaše jedinstvene potrebe.

Usmereno na kupca

Partnerstvo

At Druckfarben, our mission is to serve our customers according to their specific needs, keeping close relation with them, therefore understanding their requirements and responding immediately to serve their needs.

U Druckfarben-u, naša misija je da služimo našim kupcima u skladu sa njihovim specifičnim potrebama, gajeći bliske odnose sa njima, i stoga razumevajući njihove zahteve i trenutno reagujući na njih. U Druckfarben-u gradimo partnerstvo sa našim klijentima. Kontinuirano težimo izuzetnosti u cilju zadovoljenja zahteva naših kupaca, akcionara i zaposlenih, i uz ispoljenu strast, tačnost i profesionalizam ispunjavamo naša obećanja. Naši ljudi su ključni pokretači za postojan kvalitet i kontinuiranu inovaciju koju pružamo našim lokalnim i internacionalnim kupcima. Njihovo raznovrsno iskustvo, kreativno razmišljanje, talenat i ideje pokreću ih ka ostvarenjima i pružaju podršku našim težnjama da ostvarimo ciljeve.

Usaglašavanje naših

Ciljeva

Naporno radimo blisko sarađujući sa našim partnerima. Slušamo ih šta govore. Na taj način povećavamo brzinu primene, usmeravamo procese i poboljšavamo rezultate. Timski rad sa kupcima, počev od proizvođača pakovanja, do komercijalnih špamparija i dalje, donosi stalno poboljšanje u našim poslovnim odnosima, tako da se oni mogu osloniti na našu prodajnu i tehničku ekspertizu u isporuci izuzetnih, visoko kvalitetnih inovativnih proizvoda, usluga, i uvek pratiti korak sa najnovijom tehnologijom.

Image module