ISTORIJA

DRUCKFARBEN
HELLAS A.E.B.E

Iako smo ponosni na našu istoriju, još više smo uzbuđeni u pogledu budućnosti. Bilo da je u pitanju dalje širenje na naše lokalno ili internacionalna tržišta, ili upotreba najnovije tehnologije i inovacije kako bi rešili probleme naših klijenata, mi uvek razvijamo nove usluge, inovativne proizvode i nove primene.

DRUCKFARBEN HELLAS Α.Ε.Β.Ε. je osnovan 4.4.1986. godine, konverzijom prethodne kompanije naziva DRUCKFARBEN HELLAS LTD PRINTING INK INDUSTRY, osnovane 1970. godine. Danas, DRUCKFARBEN HELLAS S.A. predstavlja industrjsku kompaniju u sektoru štamparskih boja i premaza, specialijalizovanu u sektoru fleksibilnih pakovanja, sektoru građevinskih boja sa KRAFT PAINTS i u sektoru energetske uštede i nadogradnje sa BIOCLIMA sertifikovanim sistemom spoljne toplotne izolacije.

Image module

MILESTONES

Kompanija je nastala konverzijom kompanije "DRUCKFARBEN HELLAS G.M.B.H. DRUCKFARBEN HELLAS LTD HELLAS TYPOGRAPHIC COLORS INDUSTRY " sa ograničenom odgovornošću, koja je osnovana 1970. godine (Official Government Gazette 68 / 13.2.1970).

1986

1986. godine DRUCKFARBEN Hellas LTD postaje javna kompanija. Iste godine počinje izgradnja njenih industrijskih pogona na području Agios Nikolaos Chalkis, koja se završava 1987. godine.

1993

Početkom 1993. godine kompanija otpočinje seriju investicija u mašinska postrojenja radi širenja svog pogona u Chalkidi u cilju povećanja produktivnosti. Istovremeno su modernizovana software i hardware rešenja i prilagođena modernoj kompjuterizaciji podataka. Danas kompaniju odlikuje potpuno moderno IT okruženje.

U kontekstu svoje glavne aktivnosti u proizvodnji štamparskih boja za fleksibilna pakovanja, kompanija osniva odvojenu diviziju za istraživanje i razvoj, sa ciljem razvoja novih proizvoda, prilagođenih zahtevima očuvanja čovekove okoline, kako bi zadovoljila potebe svojih potrošača.

1998

1998. godine kompanija se ulistava na Atinsku berzu. Takođe, februara iste godine kompanija uvodi sertifikovani sistem kvaliteta u skladu sa EN-ISO 9001.

1999

1999. godine kompanija čini dinamičan ulazak na tržište boja/premaza 100%-tnim pripajanjem sebi kompanije HELIOS S.A. (a zatim i 35% internacionalne kompanije ILIOS COTACHEM AEBE), 16% INTERNATIONAL COTACHEM AEBE (posledično, učešće DRUCKFARBEN u IHC je 51%) i 93.4% kompanije POLYMET SA. Ove akvizicije su bile deo plana kompanije o integrisanoj razvojnoj strategiji kroz akvizicije u sektorima povezanim sa onim u kome je poslovala.

2002

2002. godine kompanija osniva kiparsku firmu DRUCKFARBEN (Cyprus) Ltd, koju koristi kao sredstvo za svoje međunarodno širenje.

2003

2003. godine preko svoje filijale DRUCKFARBEN (Cyprus) Ltd, kompanija pripaja DFH BULGARIA EOOD u Bugarskoj, još jednu kompaniju koja posluje u industriji fleksibilnih pakovanja.
Iste godine administrativne usluge kompanije se premeštaju u Aspropyrgos (Attica), na zemljište povšine oko 40.000 m² koja se nalazi u vlastitom posedu. Na parceli su izgrađeni upravna zgrada, fabrika i distributivni centar kompanije.
Takođe, iste godine, došlo je do spajanja DRUCKFARBEN Hellas SA, POLYMET SA i HELIOS ABE pripajanjem druge dve prvoj, uz odobrenje Ministarstva razvoja.

2004

U januaru 2004. godine kompanija dolazi u posed 43% vlasništva COTACHEM FARBEN GmbH iz Nemačke i tako njen ukupni vlasnički udeo u kapitalu te kompanije dolazi na 94%. Sledstveno, oktobra iste godine kompanija nastavlja sa akvizicijom preostalih 6% INTERNATIONAL HELIOS COTACHEM SA od strane G-dina Demetrios Theodoridis, što je rezultiralo time da danas njegovo učešće u kapitalu te kompanije bude 100%.

U novembru 2004. godine preko svoje filijale DRUCKFARBEN (Cyprus) Ltd, kompanja osniva DF DOO BELGRADE u Srbiji, aktivnu na polju boja, rastvarača i trgovine hemijom i uvoza i izvoza štamparskih boja i industrijske opreme.

Takođe u decembru 2004. godine, kompletirano je pripajanje International Helios Cotahem SA od strane Druckfarben Hellas SA.

2005

2005. godine kao pionir u svom sektoru u Grčkoj, kompanija uvodi EMAS Environmental Management System sa Reg. br: EL – 000034 (Eco Management & Audit Scheme) u skladu sa evropskom regulativom 761/2004, dok istovremeno implementira Environmental Management System ELOT EN ISO 14001: 2004.

2007

2007. godine Druckfarben Hellas A.E.B.E. nastavlja sa akvizicijom 60% akcija EUROCHROMA SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL (sada DFH Druckfarben A.B.E.E.). Kompanija EUROCHROMA i njeni proizvodni pogoni nalaze se u Inofita (Viotia).

Iste godine otpočinje poslovanje rumunske fabrike na površini od 5.300 m² na zemljištu u privatnom posedu ukupne površine 37.000 m².

2008

2008. godine završena je izgradnja nove fabrike boja na lokaciji kompanije u Aspropyrgos-u.

Image module

2009

2009. godine kompanija stiče preostalih 40% akcija DFH Druckfarben A.B.E.E. (ranije, EUROCHROMA), što rezultira njenim učešćem u kapitalu od 100%.
Iste godine, nakon uspešne sertifikacije u pogledu sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu, skladno OHSAS 18001: 2007 na lokaciji u Aspropyrgos (Attica), Kompanija otpočinje sa primenom sistema Total Quality Management.
2009. godine završeno je odvajanje dela poslovanja kompanije DRUCKFARBEN Hellas SA i njeno 100% pripajanje filijali „DFH DRUCKFARBEN SA“ (ranije, „EUROCHROME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COLOR COMPANY“).

2012

Februara 2012. godine završeno je spajanje aktivnosti Druckfarben Grupe i Sun Chemical Grupe u grafičkom sektoru, u jugoistočno-evropskom regionu osnivanjem zajedničke kompanije pod imenom ‘Sun Chemical Delta B.V.’ sa registrovanom kancelarijom u Holandiji. Druckfarben Grupa je učestvovala u konzorcijumu sa 49% preko svoje holandske kompanije „DF Holding NV“, čiji su akcionari bile kompanije članice Grupe, pet novih zakonskih entiteta sledećih naziva „Sun Chemical Publication Hellas“, „Sun Chemical Publication Bulgaria“ , „Sun Chemical Publication Serbia“, „Sun Chemical Publication Romania“ i „Sun Chemical Publication Croatia“, koje su poslovale po tada novom šemom (100% Sun Chemical Delta BV-a) i snabdevale štamparskim bojama tržišta Grčke, Bugarske, Rumunije, Moldavije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, FYROM, Albanije i Kipra. „Sun Chemical Publication Hellas“ u Grčkoj potiče od odvojenog i osamostaljenog dela kompanije Druckfarben i njenog komercijalnog poslovanja u grafičkom sektoru uobličenog u 100% filijalu „DFH DRUCKFARBEN HELLAS LTD HELLAS TYPOGRAPHIC COLORS INDUSTRY“ i njihovih doprinosa istom primenom odredbi Zakona 1297/1972.

2015

U maju 2015. godine, nakon veoma uspešnih aktivnosti u sektoru štamparskih boja, Druckfarben prodaje svoj udeo u Sun Chemical Delta B.V.

2018

Within the framework of the global development strategy of the Group, a joint venture between “A.G. Leventis (Nigeria) Ltd.” and “Druckfarben Hellas” was founded in 2011, aiming at the production and marketing of flexible packaging products under the name „Druckfarben Nigeria Ltd.” and headquartered in Lagos, Nigeria. Today Nigeria is Africa’s most populous country and the world’s seventh largest population. Nigeria is also Africa’s largest economy and the 21st world-wide. Within 2018, the 100% subsidiary of the Group under the name „DFP Druckfarben EOOD“ acquired the 25% of “DF Nigeria Ltd.” from “A.G. Leventis (Nigeria) Ltd”., so the percentage of the Group in “DF Nigeria Ltd.” was formed at 75%, having gained full control of Company in a country which is rapidly strengthening its position on the world economic charter. The strategy of Druckfarben Hellas is, therefore, to use “DF Nigeria Ltd.” as the starting point in entering in other African countries and as competition has not yet intensified, aiming to gain a greater market share.