Kvalitet

Životna Okolina

U razmatranju osetljivosti ravnoteže životne okoline i potrebe međunarodne saradnje po tom pitanju, Kompanija je posvećena traženju zajedničkih akcija radi uspostavljanja koncepta ekološke osvešćenosti i širenja vizije vezane za energiju i životnu okolinu kojom su pokrenuti njeni rukovodioci.
Pokazujući svoju osvešćenost po ovim pitanjima, kompanija je usvojila i primenila niz propisa vezanih za zaštitu i potporu životne okoline i za umanjenje nepovoljnih efekata korišćenja energije.

Zabeleženo je da je DRUCKFARBEN Grupa bila prva organizacija u Grčkoj koja je uvela i sprovela sertifikovani sistem upravljanja energijom u skladu sa ISO 50001: 2011. Predmet aktivnosti, kao i delokrug sistema upravljanja energijom je „Dizajn, proizvodnja, skladištenje, ditribucija i marketing štamparskih boja“ i „KFAFT, lakovi, gipsani malter i sistemi za energetska poboljšanja i uštedu energije u zgradama (BIOCLIMA)“.
Imajući u vidu potrebu za rešenjem prikladnim za ekstremne klimatske uslove i visoku seizmičnost područja Grčke, ETA10 / 0122 CLIMA total® sertifikacija je najintegrisaniji sistem u okviru BIOCLIMA sistema, specijalno osmišljen za grčke uslove. Efikasan metod toplotne izolacije objekata, kombinovanjem uštede energije sa ukupnim spoljnim estetskim poboljšanjem.

Energetika i životna sredina

Prioriteti

Integrisano upravljanje

Sistem

Pogledati sertifikate

Kompanija je lider u svom sektoru, nakon postavljanja EMAS (Eco Management & Audit Scheme), u skladu sa EC 761/ 2004 evropskim standardom, istovremeno promovišući komunikaciju svojih ekoloških performansi i sprovedenih planova; ona takođe primenjuje sistem upravljanja životnom okolinom u skladu sa ISO 14001: 2004.

Pažljivo biramo sirovine kako bi garantovali sigurnost korisnika naših boja, u sklopu našeg pristupa društvenoj odgovornosti.