Druckfarben

KVALITET

U procesu dizajniranja, proizvodnje i prodaje štamparskih boja, misija DRUCKFARBEN HELLAS Α.Ε.Β.Ε. je da postigne visok nivo kvaliteta i konkurentnosti svojih proizvoda i usluga, kroz što je moguće veću primenu administrativnih sistema kvaliteta poput EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, EMAS III 1221/2009, EN ISO 50001: 2011, ETA 10/0122.

Image module

Sistem upravljanja

Kvalitet

Pogledati Sertifikate

Pažljivo biramo sirovine kako bi garantovali sigurnost korisnika naših boja, u sklopu našeg pristupa društvenoj odgovornosti.