OBUKA

Naša kompanija edukuje i obučava svoje kupce (štamparije) u sledećim oblastima:
  • Upravljanje bojama: od skladišta do proizvodnje
  • Izbor optimalnih rešenja za zahteve pakovanja (fleksografska i rotogravurna štampa)
  • Instalacija baza podataka za mixing-stanice
  • Bezbednost upotrebe štamparskih boja
  • Aktuelni zakonski zahtevi u vezi sa materijalima za pakovanje hrane i pića
  • Trendovi u savremenom pakovanju
Image module