Atika

Aspropirgos

Objekti smešteni na zemljištu površine 39.000 m2 u vlasništvu kompanije:

  • Administrativne usluge Grupe
  • Proizvodni pogon za boje na bazi vode za fleksibilna pakovanja i objekti za skladištenje i pakovanje za rastvarače
  • Proizvodni pogon za građevinske boje
  • Distributivni centar

Lokacija: Megaridos Avenue, Thesi Kallistiri, poštanski broj 19300

Agios Nikolaos

Halkida

Parcela površine 27.500 m2 u vlasništvu kompanije, na kojoj je smešten proizvodni pogon za proizvodnju boja za fleksibilna pakovanja na bazi rastvarača

Lokacija: Aeroporou Siganou 379, poštanski broj 34100

Sindos

Solun

Lokacija površine 2.500 m2 na kojoj su smeštene kompanijske kancelarije, distributivni i trening centar

Lokacija: na 2. kilometru od Sindosa – Chalastra Road, PO Box 145, poštanski broj 57400