U

DRUCKFARBEN

U Druckfarben-u želimo da budemo prepoznati kao regionalna kompanija koja obezbeđuje napredna završna rešenja za svakog kupca stalnim prihvatanjem inovacije kroz angažovanje i primenu znanja. Svrha nam je da efikasno utičemo na životno iskustvo ljudi i da blisko radimo sa našom zajednicom i služimo našim akcionarima, partnerima i klijentima.

"Jedina konstantna stvar jepromena" ― Heraklit
Pokretači naših vizionarskih

težnji su naši ljudi

Pokretači naših vizionarskih težnji su naši ljudi. Vodeći se inovacijom, angažujemo se u održivim aktivnostima i predviđamo potrebe naših kupaca unutar stalno menjajuće industrije. Fokusirani smo na inovaciju i integritet unutar kompanijske kulture, koji uvek dovode do značajnih i smislenih aktivnosti. Verujemo u istinsku saradnju i multi-funkcionalni karakter naših grupa i podstičemo svaku osobu da radi pošteno i drži se visokih etičkih načela. Ohrabrujemo stalno sticanje novih znanja i kreativno razmišljanje, promovišemo timski pristup rešavanju problema, i prepoznajemo i delimo uspehe kako bi postali istinski održiva kompanija.