Sistemi za energetsku uštedu i unapređenje/nadogradnju sa sertifikovanim sistemom za spoljnu toplotnu izolaciju BIOCLIMA iz KRAFT PAINTS asortimana.

KRAFT PAINTS, trenutno uviđajući savremenu potrebu za izgradnjom objekata u skladu sa principima zaštite životne okoline i boljim životnim uslovima, kreira liniju BIOCLIMA®, kao sveobuhvatni asortiman proizvoda i sistema, namenjenu energetskoj uštedi i estetskom poboljšanju objekata.

Energetska ušteda je danas pitanje od vitalnog značaja, kako iz ugla zaštite životne okoline kroz uštedu energetskih resursa, tako i u pogledu sniženja troškova koje imamo u vezi sa rashlađivanjem i grejanjem.

Kada se posmatraju građevinski sektor i postojeći građevinski objekti u Grčkoj, njihova zaštita od hladnoće zimi i vrućine leti je u velikoj meri nekompletna, imajući u vidu da samo oko 58% naseljenih kuća u Grčkoj ima bilo kakvu vrstu toplotne izolacije, dok oko 40% njih nema nikakvu (Izvor: Statistički zavod Grčke). To znači da je oko 3 miliona zgrada bez ikakve toplotne izolacije. Ako se ovome doda i neispravna implementacija toplotne izolacije na već izgrađenim objektima, čak i onima skorije izgradnje, kao i njeno starenje usled postojanja nekih krhkih materijala, zaključujemo da značajan deo problema uštede energije potiče usled strukture građenja u zemlji.

KRAFT Paints, Druckfarben Hellas S.A. Group company, shodno svojoj viziji konstantno razvija i proizvodi inovativne proizvode i sisteme osmišljene u skladu sa specifičnim zahtevima i potrebama kupaca. Jedan od njih je i BIOCLIMA, sveobuhvatna familija sistema za energetsko unapređenje, koja nudi najkompletniju liniju sertifikovanih sistema za spoljnu toplotnu izolaciju pod imenom CLIMAtotal. Pored ostalih izolacionih materijala, ona nudi 92 sertifikovana materijala, usklađena sa evropskim standardom ETAG 004 No. ED 10/0122 (EPS – ekspandirani polistirenski ne/grafitni, XPS – ekstrudirani polistiren, table mineralne vune), osnovne premazne materijali (organski i neorganski) i završne premaze (akrilni, elastomerni, siloksani, graniti i energetski premazi) u širokom rasponu veličine zrna od 0.4mm do 2.5mm, pogodnim za sve građevinske podloge.

Konkretno, važno svojstvo sistema spoljne toplotne izolacije je njegova primenljivost na različite građevinske podloge, koja može uključiti posebne građevinske zahteve i shodno tome, specifične specifikacije materijala. Ovaj zahtev je u potpunosti ispunjen KRAFT-ovim sertifikovanim BIOCLIMA sistemom toplotne izolacije i to iz sledećih razloga:

To je bio prvi sistem spoljne toplotne izolacije u Grčkoj sertifikovan za upotrebu na svim tipovima najčešće korišćenih toplotno-izolacionih panela, bilo da je u pitanju ekspandirani polistiren (beli ili grafitni), ekstrudirani polistiren ili table mineralne vune (EPS, XPS, MW). Izbor tipa toplotno-izolacionog materijala je odluka pojedinačnih dizajnera, jer zavisi od različitih karakteristika (koeficijent toplotne provodljivosti, debljine izolacionog materijala, fleksibilnosti, upijanja vlage, toplotne i zvučne upojnosti, itd).

On takođe pruža dve mogućnosti osnovnog premaza (zaštite otporne na pucanje) za spoljnu toplotnu izolaciju u skladu sa zahtevima gradnje. Prvi podrazumeva neorgansku zaštitu otpornu na pucanje korišćenjem StrongBond (materijal na bazi cementa ojačanih vlakana), koji se najviše koristi kod konvencionalnih građevinskih objekata (beton i cigla), dok drugi podrazumeva organsku zaštitu od pucanja upotrebom TotalBond (bescementni materijal ojačanih vlakana), korišćenim kod objekata sa posebnim zahtevima u pogledu otpornosti na kontrakcije (npr. metalne konstrukcije sa betonskim pločama).

Image module

Raznolikost opcija

Dodatno, u pogledu završnih premaza, BIOCLIMA sistemi spoljne toplotne izolacije iz KRAFT PAINTS asortimana pružaju mnoštvo mogućnosti zavisno od svakog pojedinačnog slučaja gradnje. Mogući završni premazi su: a) na akrilnoj bazi, sa AcrylicPlaster, za tipične slučajeve gradnje, b) na akrilnoj bazi visoke elastičnosti, sa Flexoplaster, za objekte sa velikim kontakcijama i ekspanzionim silama ili na velikim visinama, c) siloksan sa proizvodom Waterproof Plaster, u slučaju objekata koji zahtevaju visoku vodoodbojnost i lakoću čišćenja poput priobalnih ili veoma zagađenih područja, d) visoka estetika i trajnost granita, sa proizvodom Granite, za specijalna arhitektonska projektna rešenja u mnoštvu raznobojnih ili jednobojnih nijansi

e) specijalni energetski cement, sa proizvodom Clima Comfort Stucco, sa visokom refleksivnošću i toplotnim kapacitetom za krajni energetski i estetski rezultat. Svi sertifikovani BIOCLIMA završni premazi iz KRAFT PAINTS asortimana mogu biti pripremljeni i isporučeni kao spremni za upotrebu na gradilište u bilo kojoj od 900 preporučenih nijansi po KRAFT ton-karti i u granulacijama koje variraju od 0.4 mm do 2.5 mm.

KRAFT PAINTS BIOCLIMA sistemi spoljne toplotne izolacije poslednjih godina su stekli poverenje konstruktora, graditelja, arhitekata i dizajnera različitih objekata poput školskih kompleksa i hotela. Naši podlednji projekti uključuju Electra Metropolis, Wyndham Grand, Sani Dunes, Mediterranee.

Za više informacija o BIOCLIMA kliknite ovde.