ŠTAMPARSKE BOJE

Sektor
fleksibilnih pakovanja

Druckfarben je regionalni lider na Balkanu u proizvodnji štamparskih boja za fleksibilna pakovanja, korišćenih kod pakovanja za prehranu, plastičnih kesa, kartonskih kutija i za druge namene, u JI Evropi, sa izuzetkom Turske. Naše filijale su locirane u Rumuniji, Bugarskoj, Srbiji, Kipru i Nigeriji u saradnji sa AG Leventis. Takođe opslužuje i druga tržišta preko predstavnika i distributera.

Image module

Kompanija kapitalizuje svoju značajnu ekspertizu

u štamparstvu naglašavajući kreiranje vrednosti za svoje akcionare, zaposlene, kupce i saradnike. Druckfarben kontinuirano i sistematično iznalazi nove, inovativne poslovne mogućnosti u oblastima sa velikim izgledima za rast.

Visok stepen

Stručnosti

Visokim nivoom stručnosti i stalnim istraživanjima najnovijih zahteva i primena, Druckfarben dorasta izazovima brzorastućeg tržišta fleksibilnih pakovanja, kako u pogledu količina, tako i specijalizacije.

Pogoni kompanije (Aspropirgos – Attica i Agios Nikolaos – Evia) u kojima se proizvode boje za fleksografsku i rotogravurnu štampu su opremljeni sa najmodernijom opremom i karakterišu ih značajne inovacije. Kapacitet i kvalitet proizvodnje u ovim pogonima ispunjava zahteve kako lokalnog, tako i svetskog tržišta. Činjenica da Druckfarben proizvodi štamparske boje za fleksibilna pakovanja koje se izvoze na Srednji Istok i u Afriku, kao i u Izrael, zemlje centralne Evrope, Balkana i Tursku je pokazatelj kvaliteta proizvodnih pogona Grupe. Sve serije štamparskih boja su rezultat rada sektora za istraživanje i razvoj Grupe i njegovog nastojanja da trenutno odgovori na savremene zahteve i primene u industriji štampanja pakovanja. Kvalitet proizvoda je sertifikovan primenom Quality Assurance System-a uz specifikaciju međunarodno prihvaćenih standarda, kao što je ISO 9001: 2000. Kompanija takođe prodaje rastvarače i druge štamparske aditive, obezbeđujući svojim kupcima kompletna rešenja po principu „ključ u ruke“.

+

Rast

DRUKFARBEN HELLAS S.A., beleži visoke stope rasta, nastojeći da održi vodeću poziciju u svim sektorima u zemljama u kojima posluje. Kako bi kontinuirano unapredila ponudu svojih proizvoda, integrisanih rešenja i usluga i izašla u susret najnovijim zahtevima tržišta i primena, kompanija stalno investira u obuku svog osoblja, nabavku moderne opreme, istraživanje i razvoj novih proizvoda, kao i razvoj modernih IT sistema. Druckfarben održava i unapređuje svoju organsku profitabilnost iz tekućeg poslovanja kroz razvoj postojećih aktivnosti.

U industrijskim pogonima u Aspropyrgos i Agios Nikolaos (Evia), Druckfarben proizvodi boje na bazi vode i rastvarača za fleksografsku i rotogravurnu štampu koristeći najmoderniju opremu. Proizvodnim i kvalitativnim potencijalima u ovim pogonima pokriva se lokalno tržište i glavna inostrana tržišta, poput centralne i istočne Evrope, kao i Azije i Afrike.

+

Ekspertiza