U Druckfabern-u
smo svesni

da naši proizvodi obezbeđuju izuzetne rezultate. Shodno svojim potrebama, možete izvršiti izbor iz mnoštva odličnih usluga i paketa saveta.
  • Stalna obuka o načinu rešavanja problema primene, trendovima na tržištu pakovanja
  • Detaljne smernice u vezi sa bezbednošću proizvoda, zakonskim propisima i podrškom
Image module

više

Podrška dostupna 24/7
Saveti na licu mesta
Rukovanje bojama i kolormetrijska podrška
Pravljenje boja i optimiziranje performansi
Sistem rukovanja/upravljanja bojama
Podrška u razvoju pakovanja
Osiguranje kvaliteta i testiranje
Opšte rešavanje problema
PRODAJA
OBUKA
TEHNIČKA PODRŠKA
UPRAVLJANJE BOJAMA
W + H
KOMORI

Razgovarajmo!

Kontaktirajte nas danas i saznajte više od našeg srdačnog tima!
Kliknite ovde