TERMENI SI CONDITII

DRUCKFARBEN HELLAS SA (în continuare DRUCKFARBEN) furnizează informații și servicii utilizatorilor prin intermediul site-ului www.druckfarben.gr (denumit în continuare Website). Accesul și utilizarea acestui site sunt guvernate de termenii și condițiile enunțate aici, pe care utilizatorii trebuie să le citească cu atenție și să le respecte pe deplin. Utilizarea acestui site înseamnă acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții.

DRUCKFARBEN își rezervă dreptul de a adăuga, șterge sau modifica acești termeni și condiții, în orice moment și din orice motiv, fără notificare prealabilă, și de a comunica orice adăugări, ștergeri sau modificări ale termenilor și condițiilor printr-o notificare relevantă postată pe site pe pagina principală. Utilizarea site-ului după data efectuarii oricăror adăugări, ștergeri sau modificări ale termenilor și condițiilor va indica acceptarea necondiționată a acestora de către utilizator.

1.1. DRUCKFARBEN nu este răspunzător și își declină în mod expres răspunderea pentru orice acțiune a unei persoane fizice sau juridice care este în mod direct sau indirect legată de conținutul și informațiile incluse pe acest site, oferite de DRUCKFARBEN sau de o terță parte.

1.2. DRUCKFARBEN nu garantează, în mod expres sau implicit, că conținutul acestui website va fi mereu actualizat, sigur și fără erori și va răspunde cerințelor utilizatorului și, prin urmare, rezultatele utilizării sale vor fi fiabile, exacte și fără erori, și nu iși asumă astfel orice responsabilitate in acest sens.

1.3 Ca urmare a dezvoltarii in derulare a site-ului, informațiile conținute pe acesta nu pot fi întotdeauna complet actualizate și, prin urmare, sunt furnizate „așa cum sunt” și „atat cat sunt disponibile”. Utilizarea oricăror informații primite, descărcate sau salvate de pe sau prin intermediul website-ului se bazează exclusiv pe judecata și responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul acceptă că el sau ea ar trebui să evalueze conținutul lor și este singurul responsabil pentru orice risc care ar putea fi cauzat utilizatorului sau terților prin utilizarea unui astfel de conținut.

Drepturile de autor ale conținutului site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, toate documentele, fișierele, textele, imaginile, graficele și atașamentele conținute în acesta, precum și aspectul general al site-ului, sunt proprietatea intelectuală și industrială a DRUCKFARBEN, sunt protejate de dispozițiile in domeniu din legislația greacă, UE și internațională.
2.2. Toate denumirile produselor menționate pe site sunt mărci comerciale ale DRUCKFARBEN, cu excepția celor identificate drept proprietăți ale terților.

2.3. DRUCKFARBEN poate să acorde, cu condiția ca utilizatorul să nu modifice în niciun fel informațiile despre site și să păstreze toate drepturile de autor și mărcile comerciale, permisiunea limitată utilizatorului să copieze și să tipărească fragmente sau documente de pe site pentru utilizare personală și necomercială, cu excepția conținutului care este proprietatea unor terțe părți și este marcată ca atare. Utilizarea sau reproducerea logo-urilor DRUCKFARBEN și a mărcilor comerciale este interzisă fără acordul scris prealabil al DRUCKFARBEN.

2.4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, este strict interzisă copierea în scopuri comerciale, modificarea sau reproducerea integrală sau parțială a conținutului site-ului în orice mod sau formă care se bazează pe acesta sau pe conținutul acestuia sau încorporarea acestuia în alte site-uri web. Link-urile de pe website nu pot fi incluse pe alte site-uri fără acordul scris prealabil al DRUCKFARBEN.

3.1. Toate informațiile furnizate de către utilizatorii site-ului (inclusiv, dar fără a se limita la date cu caracter personal, know-how, comentarii, idei, întrebări, tehnici, fragmente sau alte informații similare) către DRUCKFARBEN nu sunt considerate confidențiale și sunt disponibile pentru uz public. DRUCKFARBEN poate dezvălui, copia și utiliza toate sau orice parte a acestor informații în orice scop, fără a se limita, chiar și în dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor sale.

4.1. O parte din conținutul site-ului (de exemplu, articole, date sau fragmente) poate fi proprietatea unor terțe părți sau link-urile de pe website pot duce la site-uri terțe. Aceste părți terțe poartă întreaga responsabilitate (civilă sau penală) pentru securitatea, legalitatea sau fiabilitatea conținutului și serviciilor site-ului, iar DRUCKFARBEN își declină orice responsabilitate sau răspundere care decurg din utilizarea acestora.

4.2. DRUCKFARBEN nu garantează că utilizatorii acestui site au dreptul să utilizeze un conținut terț disponibil pe site. Utilizatorii trebuie să obțină permisiunea acestor terțe părți înainte de a utiliza în vreun fel un astfel de conținut.

4.3. DRUCKFARBEN oferă link-uri pe pagina web pentru comoditatea utilizatorilor, dar nu are control asupra conținutului site-urilor terțe care pot fi accesate prin link-uri de pe site-ul său. Prin urmare, DRUCKFARBEN nu își asumă responsabilitatea pentru aceste website-uri și pentru conținutul acestora.

5.1. Utilizarea software-ului descărcat de pe site in computerul personal al utilizatorului și evaluarea eventualelor riscuri asociate cu această acțiune sunt supuse numai discreției și responsabilității utilizatorului, care trebuie să se asigure că software-ul descărcat este compatibil cu computerul său și nu conține viruși.

6.1. DRUCKFARBEN își rezervă dreptul de a modifica sau elimina tot sau o parte a site-ului, în orice moment și fără o notificare prealabilă. Orice modificare va putea fi observată atunci când utilizatorul va vizita site-ul. Utilizatorii nu au dreptul la despăgubiri pentru daune datorate incapacității lor de a utiliza serviciile oferite de site.

7.1. Toate solicitările trebuie transmise prin e-mail la: contact.us@druckfarben.gr.

DRUCKFARBEN consideră că securitatea datelor personale ale utilizatorilor este foarte importantă și depune toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea informațiilor furnizate cu caracter personal.

Politica de confidențialitate definește regulile care guvernează utilizarea datelor personale trimise de utilizatori. Oricine utilizează site-ul sau este inregistrat ca utilizator al serviciilor furnizate de DRUCKFARBEN, consimte în mod explicit această utilizare.

Utilizatorii trebuie să citească cu atenție politica de confidențialitate și, în caz de dezacord, să întrerupă utilizarea site-ului.

Politica de confidențialitate poate fi actualizată, caz în care o notificare relevantă va fi afișată pe pagina de pornire a site-ului. Utilizatorii trebuie să citească în mod regulat politica de confidențialitate pentru a fi conștienți de orice schimbări, în caz contrar, continuarea navigării pe site, va implica acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor, după caz.

8.1. COLECTARE DATE

8.1.1. Informații generale: Informațiile sunt colectate împreună cu terțe părți pentru a urmări utilizarea site-ului. Acest proces nu implică colectarea de date personale identificabile. În general, informațiile colectate se referă la numărul de vizitatori și numele de domeniu original al serviciului de internet furnizat. Aceste informații sunt folosite pentru a înțelege utilizarea de către vizitatori a site-ului și pot fi distribuite unor terțe părți.

8.1.2. Date personale: În cazurile în care înregistrarea este solicitată pentru a avea acces la un anumit conținut al site-ului (de exemplu, pentru a primi actualizări prin e-mail), trebuie completat un formular on-line, care include date personale cum ar fi numele utilizatorului, adresa de email, și orice alte informații prezentate în mod voluntar ca parte a procesului de înregistrare. Utilizatorii pot oricând să solicite modificarea informațiilor transmise prin trimiterea unui e-mail la adresa: contact.us@druckfarben.gr

8.2. COMUNICARE

Uneori, DRUCKFARBEN poate comunica informații cu privire la produsele și serviciile sale prin e-mail sau prin postare. Utilizatorii pot renunța la primirea acestor mesaje prin notificarea DRUCKFARBEN prin e-mail trimis la: contact.us@druckfarben.gr

 

8.3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate datele personale sunt stocate pe un server protejat, cu parolă și cu firewall protejate. DRUCKFARBEN dispune de politici de securitate care să asigure, pe cât posibil, securitatea și integritatea tuturor informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal.

 

8.4. DATE PERSONALE, ACCES ȘI ERORI

DRUCKFARBEN poate să țină o evidență și să proceseze datele personale ale utilizatorilor inregistrati pe site. DRUCKFARBEN nu dezvăluie sau nu publică datele cu caracter personal ale utilizatorilor. Asociații,  terțe părti și parteneri ai DRUCKFARBEN pot accesa aceste date pentru a promova, sprijini și atinge obiectivele companiei DRUCKFARBEN, pentru a imunatati serviciile și pentru a-și consolida relația cu utilizatorii site-ului. DRUCKFARBEN va păstra datele personale ale utilizatorilor atâta timp cât este necesar, pentru a atinge obiectivele pentru care au fost colectate sau pentru perioada prevăzută de legislația aplicabilă.

Utilizatorii își păstrează drepturile conform Legii 2472/97. În orice caz, toți utilizatorii au dreptul să solicite accesul la datele lor personale deținute de DRUCKFARBEN și să corecteze eventualele erori gratis. 8.5. COOKIESUn cookie este un fragment mic de text creat in browser de site-ul web pe care il accesezi. Cu ajutorul acestuia, site-ul web reţine informaţii despre vizita ta, de exemplu, limba preferata şi alte setari. Astfel, următoarea ta accesare poate fi mai simpla iar sesiunea de navigare pe site mai placuta. Cookie-urile au un rol important. Fara ele, utilizarea internetului ar fi o experienţa mult mai putin placuta. În timp ce majoritatea browserelor web acceptă cookie-uri, utilizatorii pot schimba setările browserului pentru a bloca cookie-urile.

8.5. COOKIESUn cookie este un fragment mic de text creat in browser de site-ul web pe care il accesezi. Cu ajutorul acestuia, site-ul web reţine informaţii despre vizita ta, de exemplu, limba preferata şi alte setari. Astfel, următoarea ta accesare poate fi mai simpla iar sesiunea de navigare pe site mai placuta. Cookie-urile au un rol important. Fara ele, utilizarea internetului ar fi o experienţa mult mai putin placuta. În timp ce majoritatea browserelor web acceptă cookie-uri, utilizatorii pot schimba setările browserului pentru a bloca cookie-urile.

9.1. Contul creat pe site trebuie sa fie privat si nu trebuie distribuit altei persoane. Atunci când este atribuit un nume de utilizator și / sau o parolă, utilizatorul este de acord să-și păstreze confidențialitatea și să notifice imediat DRUCKFARBEN de îndată ce are cunoștință de orice divulgare sau utilizare neautorizată a numelui de utilizator și / sau a parolei. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru orice pierdere sau deteriorare care poate rezulta din utilizarea sau dezvăluirea neautorizată a informațiilor.
9.2. Utilizatorul este de acord să folosească acest site conform termenilor și condițiilor din acest document. În cazul în care utilizarea neautorizată a site-ului are ca rezultat pagubirea unui terț care reclamă ulterior DRUCKFARBEN, utilizatorul va despăgubi DRUCKFARBEN pentru orice daune materiale sau pierderi care pot rezulta din astfel de reclamații.
9.3. Utilizatorul este responsabil pentru echipamentul necesar accesării site-ului și pentru plata unor eventuale taxe asociate unor terțe părți (de exemplu, taxele furnizate de compania de telefonie și de furnizorul de servicii Internet).
9.4. Obligatiile utilizatorului:
9.4.1. sa utilizeze informatiile de pe website numai în conformitate cu prevederile DRUCKFARBEN și numai pentru scopul pentru care sunt furnizate.
9.4.2. sa nu incalce, atunci când utilizeaza acest site, în mod conștient sau nu, orice lege sau reglementari legislative aplicabile.
9.4.3. sa nu utilizeze site-ul pentru a încerca accesarea neautorizată a sistemului DRUCKFARBEN sau a unor terțe parti.
9.4.4. să nu utilizeze website-ul pentru a desfășura activități comerciale sau alte activități interzise prin lege.
9.4.5. Să nu folosească site-ul pentru a transmite materiale defăimătoare, ofensatoare sau amenințătoare sau care încalcă drepturile unor terțe părți sau care intenționează să provoace întreruperi, hărțuiri sau preocupări inutile oricăror terțe părți sau să transmită mesaje false.
9.4.6. Să informeze prompt DRUCKFARBEN despre orice revendicare sau acțiune de orice fel împotriva utilizatorului care rezultă din utilizarea site-ului și, în urma unei solicitări din partea DRUCKFARBEN, să înceteze imediat activitatea pe care se bazează revendicarea sau acțiunea respectivă.
9.4.7. Informarea promptă a DRUCKFARBEN cu privire la orice modificare a informațiilor de înregistrare ale utilizatorului. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru actualizarea datelor lor de inregistrare.

10.1. Dacă vreunul dintre termenii și condițiile de mai sus, sunt considerati invalizi sau inaplicabili, acest lucru nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea termenilor rămași.

10.2. Termenii și condițiile prezentati aici reprezintă acordul total între fiecare utilizator și DRUCKFARBEN și permit accesul și utilizarea site-ului de către utilizatori. Acești termeni și condiții înlocuiesc toate acordurile scrise, prealabil încheiate între orice utilizator și DRUCKFARBEN cu privire la utilizarea site-ului.

10.3. Acești termeni și condiții sunt exclusiv reglementați și interpretați în conformitate cu legislația elenă și intră sub jurisdicția instanțelor competente din Grecia.