ΣΤΗ

DRUCKFARBEN

Επιθυμούμε να αναγνωριζόμαστε ως μια δυναμική ευρωπαϊκή εταιρία που παρέχει προηγμένες λύσεις για κάθε πελάτη, ενστερνιζόμενοι συνεχώς την καινοτομία μέσω δέσμευσης και εφαρμογής της γνώσης. Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τους πελάτες μας μέσα από τις λύσεις και τα προϊόντα μας, να εξυπηρετούμε την κοινότητα που ζούμε μέσα στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να έχουμε ικανοποιημένους μετόχους, συνεργάτες και πελάτες.

"Η αλλαγή είναι η μόνησταθερά" ― Hράκλειτος
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Με όχημα την καινοτομία συμμετέχουμε σε βιώσιμες πρακτικές, προβλέπουμε τις ανάγκες των πελατών μας στο πλαίσιο της συνεχώς μεταβαλλόμενης βιομηχανίας μας. Το όραμά μας είναι να έχουμε μια αξιόπιστη ηγετική θέση και ακεραιότητα μέσα από μια επιχειρηματική κουλτούρα που πάντα προσεγγίζει σημαντικές δραστηριότητες. Πιστεύουμε στην βαθιά και συνεχή συνεργασία των υπαλλήλων μας και ενθαρρύνουμε κάθε άνθρωπο να εργαστεί με ειλικρίνεια και υψηλά ηθικά πρότυπα. Ενθαρρύνουμε επίσης τη συνεχή μάθηση και τη δημιουργική σκέψη, υποστηρίζουμε την ομαδική επίλυση προβλημάτων, αναγνωρίζουμε και μοιραζόμαστε επιτυχίες ώστε να γίνουμε μια πραγματικά βιώσιμη εταιρία.