ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εταιρία μας εκπαιδεύει τους πελάτες της (εκτυπωτικές μονάδες) στα ακόλουθα πεδία:
  • Διαχείριση εκτυπωτικών μελανιών: από την αποθήκη στην παραγωγή
  • Επιλογή βέλτιστων λύσεων για τις απαιτήσεις στη συσκευασίας (εκτυπώσεις φλεξογραφίας και βαθυτυπίας)
  • Εγκατάσταση βάσης δεδομένων για τους σταθμούς ανάμειξης (mixing stations)
  • Ασφάλεια κατά την χρήση των εκτυπωτικών μελανιών
  • Σύγχρονες νομοθετικές απαιτήσεις για τα υλικά συσκευασίας τροφίμων και ποτών
  • Τάσεις στη σύγχρονη συσκευασία
Image module