Όλες οι σειρές μελανιών είναι δημιουργία του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας

με στόχο την άμεση ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις και εφαρμογές στις εκτυπώσεις συσκευασιών.

Μέσω της συνεχούς έρευνας και μελέτης των υποστρωμάτων, η DFH είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε νέα υλικά, ώστε τα παραγόμενα μελάνια να είναι πάντα σταθερής ποιότητας και υψηλής απόδοσης, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες όλων των εφαρμογών εκτύπωσης συσκευασιών σε εύκαμπτα υλικά.

Περίπου το ένα τρίτο της ευέλικτης μελάνης συσκευασίας που παράγεται εξάγεται στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Image module