Στόχος της Druckfarben

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., σε ότι αφορά στις δραστηριότητες του σχεδιασμού, της παραγωγής και της διάθεσης τυπογραφικών μελανιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων, έχει ως στόχο την επίτευξη αναβαθμισμένων και ανταγωνιστικότερων προϊόντων και υπηρεσιών, με ορθή εφαρμογή στο μέγιστο βαθμό των Διαχειριστικών Συστημάτων Ποιότητας όπως, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018, EMAS III 1221/2009, EN ISO 50001: 2018.

Image module

Συστήματα Διαχείρισης

Ποιότητας

Πιστοποιητικά