ΜΕΛΑΝΙΑ

Κλάδος Εύκαμπτης Συσκευασίας

Η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. μέσω της 100% θυγατρικής της DFH Druckfarben Α.Ε.Β.Ε., είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής μελανιών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας των Βαλκανίων στον κλάδο Μελανιών Εύκαμπτης Συσκευασίας (συσκευασίες τροφίμων, χαρτοκιβώτια, πλαστικές σακούλες, χαρτόσακοι κ.α.) στην περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτός Τουρκίας. Οι θυγατρικές μας βρίσκονται στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο καθώς και στη Νιγηρία.

Image module

Η εταιρία αξιοποιεί αδιάλειπτα
την υψηλή τεχνογνωσία της

δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αξιών για τους μετόχους, τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Αναζητούμε συνεχώς και συστηματικά νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς ενδιαφέροντος με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Καινοτομίες

Σύγχρονος Εξοπλισμός

Η παραγωγή μελανιών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας στον Ασπρόπυργο και τη Χαλκίδα γίνεται με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και χαρακτηρίζεται από σημαντικές καινοτομίες.

Ενδεικτικό των ποιοτικών δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, είναι το γεγονός ότι παράγει μελάνια για εύκαμπτη συσκευασία που εξάγονται ανά τον κόσμο. Όλες οι σειρές μελανιών είναι δημιουργία του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, με στόχο την άμεση ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις και εφαρμογές στις εκτυπώσεις συσκευασίας. Η ποιότητα των προϊόντων της πιστοποιείται από την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με προδιαγραφές διεθνώς αποδεκτών προτύπων, όπως το ISO 9001:2000.Η εταιρία εμπορεύεται επίσης διαλύτες και λοιπά βοηθητικά υλικά εκτυπώσεων από τις εγκαταστάσεις της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της.

Συνέχεια...

Ανάπτυξη

Υψηλοί Ρυθμοί

Η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχοντας ως στόχο την διατήρηση ηγετικής θέσης σε όλους τους τομείς, στις χώρες που δραστηριοποιείται. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, καθώς και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, η εταιρία επενδύει συνεχώς σε εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και σε ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και εφαρμογές των πελατών της. Η Druckfarben διατηρεί και βελτιώνει τα αποτελέσματα της μέσω συνεχών εκσυγχρονισμών και βέλτιστων πρακτικών της σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της.

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο και στον Αγ. Νικόλαο Χαλκίδας παράγονται μελάνια φλεξογραφίας και βαθυτυπίας, υδατικά και διαλύτου, χρησιμοποιώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σε επίπεδο παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και έρευνας και ανάπτυξης. Οι παραγωγικές και ποιοτικές δυνατότητες της εταιρίας καλύπτουν τόσο τις ανάγκες της τοπικής αγοράς αλλά και των διεθνών αγορών.

Συνέχεια...

Παράγοντες

Εξειδίκευσης...