ΙΣΤΟΡΙΑ

DRUCKFARBEN
HELLAS A.E.B.E

Αν και είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, είμαστε ακόμα πιο ενθουσιασμένοι για το μέλλον. Είτε πρόκειται για περαιτέρω επέκταση στις τοπικές ή διεθνείς αγορές, είτε για την αξιοποίηση της τελευταίας τεχνολογίας και της καινοτομίας για την επίλυση των προβλημάτων των πελατών μας, αναπτύσσουμε πάντα νέες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές.

Η εταιρία προήλθε από την μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ G.M.B.H. ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ» η οποία ιδρύθηκε το 1970 (ΦΕΚ 68/13.2.1970). Η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται – είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω θυγατρικών – στους κλάδους Μελανιών Εύκαμπτης Συσκευασίας, Οικοδομικών Χρωμάτων – KRAFTPAINTS και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης με το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOCLIMA.

Image module

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το 1985, η εταιρία εισήλθε στην εμπορία μηχανημάτων, μέσω της συνεργασίας με τους διεθνείς οίκους GOSS, MEGTEC, VARN, Herberts Gmbh κλπ.

1986

Το 1986, η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΠΕ μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία. Την ίδια χρονιά αρχίζει η ανέγερση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου Χαλκίδας, που ολοκληρώθηκε το 1987.

1993

Από τις αρχές του 1993, η εταιρία ξεκίνησε μία σειρά επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, στην επέκταση του εργοστασίου της στην Χαλκίδα, επιδιώκοντας την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και σε λογισμικό και hardware αποβλέποντας στην καλύτερη και προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα μηχανοργάνωσή της. Σήμερα, η εταιρία διαθέτει ένα πλήρως σύγχρονο περιβάλλον πληροφορικής.
Στο πλαίσιο της κύριας δραστηριότητάς της που αφορά στην παραγωγή μελανιών για εύκαμπτη συσκευασία, η εταιρία δημιούργησε ξεχωριστό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

1998

Το 1998, πραγματοποιήθηκε η είσοδος της εταιρίας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης, το Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου, η εταιρία εγκαθιστά Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τον πρότυπο EN – ISO 9001.

1999

To 1999, η εταιρία πραγματοποίησε δυναμική είσοδο στην αγορά των χρωμάτων εξαγοράζοντας κατά 100% την Εταιρία ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ (κάτοχο τότε του 35% της χρωματοβιομηχανίας INTERNATIONAL ΗΛΙΟΣ COTACHEM AEBE), ποσοστό 16% της INTERNATIONAL ΗΛΙΟΣ COTACHEM AEBE (κατά συνέπεια το ποσοστό συμμετοχής της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ στην IHC ήταν 51%) και ποσοστό 93,4% της ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ. Οι κινήσεις αυτές εντάχθηκαν στην ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας για την είσοδο της, μέσω εξαγορών, σε συναφείς κλάδους με αυτόν που δραστηριοποιείται.

2002

Το 2002, η εταιρία συστήνει στην Κύπρο εταιρία με την επωνυμία DRUCKFARBEN (Cyprus) Ltd, της οποίας αποτελεί μοναδικό μέτοχο, με σκοπό την εξαγορά εταιριών στην περιοχή των Βαλκανίων, και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στις Βαλκανικές χώρες.

2003

Το 2003, η εταιρία, μέσω της θυγατρικής της Εταιρίας DRUCKFARBEN (Cyprus) Ltd, προέβη στην εξαγορά μιας ακόμη εταιρίας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας, της DFHBULGARIA EOOD στη Βουλγαρία.
Την ίδια χρονιά, πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε ιδιόκτητη έκταση 40.000 m² περίπου. Στο οικόπεδο ανεγείρονται οι διοικητικές υπηρεσίες, το βιομηχανοστάσιο και το κέντρο διανομής της εταιρίας.
Επίσης, την ίδια χρονιά εγκρίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των εταιριών Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ και ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρίας από την πρώτη.

2004

Τον Ιανουάριο του 2004 η εταιρία προέβη στην εξαγορά από τη γερμανική COTACHEMFARBEN GmbH ποσοστού 43% της INTERNATIONAL HΛΙΟΣ COTACHEM ΑΕΒΕ και έτσι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας ανήλθε σε 94%. Εν συνεχεία, τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, η εταιρία προέβη στην εξαγορά από τον κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη του υπόλοιπου ποσοστού 6% της INTERNATIONAL HΛΙΟΣ COTACHEM ΑΕΒΕ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας να ανέρχεται σήμερα σε 100%.

Το Νοέμβριο του 2004, η εταιρία, μέσω της θυγατρικής της Εταιρίας, DRUCKFARBEN (Cyprus) Ltd. προέβη στη σύσταση της DF DOO BELGRADE, στη Σερβία, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας χρωμάτων, διαλυτών και χημικών για τη διατήρησή τους και γενικά με την εισαγωγή ή εξαγωγή μελανιών και βιομηχανικού εξοπλισμού.

Επίσης το Δεκέμβριο του 2004, ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΗΛΙΟΣ ΚΟΤΑΧΕΜ ΑΕΒΕ από την Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε..

2005

Το 2005, η εταιρία, πρωτοπόρα στον κλάδο της πανελλαδικά, εγκαθιστά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS με Reg. No: EL – 000034 (EcoManagement&AuditScheme), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2004, ενώ παράλληλα εφαρμόζει και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Δείτε τα πιστοποιητικά.

2007

Το 2007, η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς A.E.B.E. προέβη στην εξαγορά του 60% των μετοχών της εταιρίας ΕΥΡΩΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (νυν DFH Druckfarben A.B.E.E.). Η εταιρία ΕΥΡΩΧΡΩΜΑ εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου βρίσκονται και οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις.

Το ίδιο έτος, ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου της Ρουμανίας συνολικού εμβαδού 5.300 m² σε ιδιόκτητο οικόπεδο 37.000 m².

2008

Το 2008 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου εργοστασίου οικοδομικών χρωμάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στον Ασπρόπυργο.

Image module

2009

Το 2009, η εταιρία προέβη στην εξαγορά του υπολοίπου (40%) των μετοχών της εταιρίας DFH Druckfarben A.B.E.E. (πρώην ΕΥΡΩΧΡΩΜΑ), με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας να ανέρχεται σήμερα σε 100%.
Το ίδιο έτος, η εταιρία εφαρμόζει το Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, μετά την επιτυχή Πιστοποίηση της Εταιρίας στο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.
Το 2009, ολοκληρώθηκε η απόσχιση και εισφορά του κλάδου μελανιών της Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. και η απορρόφηση αυτού από την 100% θυγατρική «DFHDRUCKFARBEN Α.Β.Ε.Ε.» (πρώην «ΕΥΡΩΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»).

2012

Το Φεβρουάριο του 2012 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των δραστηριοτήτων των Ομίλων Ντρουκφάρμπεν και Sun Chemical στον τομέα των γραφικών τεχνών, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την ίδρυση κοινοπραξίας (joint venture) με την ονομασία «Sun Chemical Delta B.V.» με καταστατική έδρα την Ολλανδία. Ο Όμιλος Ντρουκφάρμπεν μετείχε στην κοινοπραξία με ποσοστό 49% μέσω της ολλανδικής εταιρίας «DF Holding N.V.», μέτοχοι της οποίας ήταν εταιρίες του Ομίλου, ήτοι 5 νέες νομικές οντότητες με τις αντίστοιχες ονομασίες «Sun Chemical Publication Ελλάς», «Sun Chemical Publication Bulgaria», «Sun Chemical Publication Serbia», «Sun Chemical Publication Romania» και «Sun Chemical Publication Croatia», οι οποίες λειτουργούσαν κάτω από το νέο τότε σχήμα (100% θυγατρικές της «Sun Chemical Delta BV») και εξυπηρετούσαν με προμήθεια εκτυπωτικών μελανιών τις αγορές της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας, Σερβίας, Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, Μαυροβούνιου, Κροατίας, ΠΓΔΜ, Αλβανίας και Κύπρου. Στην Ελλάδα, η «Sun Chemical Publication Ελλάς» προήλθε από την απόσχιση του κλάδου Γραφικών Τεχνών της Ντρουκφάρμπεν και του κλάδου Εμπορίας Γραφικών Τεχνών της κατά 100% θυγατρικής «DFH DRUCKFARBEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» και εισφοράς τους σε αυτήν με εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972.

2015

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη δραστηριότητα στον κλάδο εκτυπωτικών μελανιών, το Μάιο του 2015 η Ντρουκφάρμπεν προέβη σε πώληση του τμήματος παραγωγής και εμπορίας μελανιών offset στη «Sun Chemical Delta B.V.»

2018

Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου διεθνώς, το 2011 ιδρύθηκε κοινή εταιρία (joint venture) μεταξύ της A.G. Leventis (Nigeria) Ltd και της Εταιρίας, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία προϊόντων για τον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας με την επωνυμία «Druckfarben Nigeria Limited» και έδρα το Λάγος της Νιγηρίας. Σήμερα η Νιγηρία είναι η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και η έβδομη μεγαλύτερη του κόσμου σε πληθυσμό. Είναι, επίσης, η μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής και η 21η παγκοσμίως. Μέσα στο 2018 η 100% θυγατρική εταιρία του Ομίλου με την επωνυμία «DFP Druckfarben EOOD» απέκτησε το 25% της DF Nigeria Ltd. από την A.G. Leventis (Nigeria) Ltd., έτσι το ποσοστό του Ομίλου στην DF Nigeria Ltd διαμορφώθηκε στο 75% έχοντας αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας σε μία χώρα η οποία ενισχύει με ταχείς ρυθμούς τη θέση της στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Η στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία είναι, λοιπόν, να χρησιμοποιήσει την DF Nigeria Ltd. ως την αφετηρία διείσδυσης σε άλλες χώρες της Αφρικής και καθώς ο ανταγωνισμός δεν έχει ακόμα εντατικοποιηθεί, στοχεύοντας να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.