Όμιλος
DRUCKFARBEN
HELLAS S.A.

Ο Όμιλος ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ είναι ένας Όμιλος Εταιριών που δραστηριοποιείται διεθνώς – είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω θυγατρικών – στους κλάδους μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας, οικοδομικών χρωμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.

Ειδικότερα, η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δραστηριοποιείται στην αγορά εύκαμπτης συσκευασίας, μέσω παραγωγής και εμπορίας μελανιών Φλεξογραφίας & Βαθυτυπίας και εμπορία διαλυτικών και πρόσθετων για διάφορες εφαρμογές στη συσκευασία τροφίμων, πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα.

Στον τομέα των χρωμάτων, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα οικοδομικών και αρχιτεκτονικών χρωμάτων με το εμπορικό σήμα KRAFT PAINTS και τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας / εξωτερικής θερμομόνωσης με το εμπορικό σήμα BIOCLIMA.

Ο Όμιλος έχει σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιριών σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, και μέσω αντιπροσώπων σε Μάλτα, Τουρκία, Τυνησία, Λίβανο, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Αλβανία και με πωλήσεις στη Δυτική και Β. Αφρική, Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Στην Δυτική Αφρική η εταιρία δραστηριοποιείται στην Νιγηρία μέσω θυγατρικής της και στις γείτονες χώρες της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS). Στη στρατηγική της εταιρίας περιλαμβάνεται και η επέκταση των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων σε νέες χώρες οι οποίες θα υποστηρίζονται από ένα ισχυρό δίκτυο τοπικών συνεργατών.

Image module

O Όμιλος έχει αναπτύξει
στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίες

με κορυφαίους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οίκους για την αποκλειστική διανομή και αντιπροσώπευση μηχανών εκτύπωσης και ανταλλακτικών στην Ελλάδα και Κύπρο.

Πλεονεκτήματα

DRUCKFARBEN
Συνέχεια...

Στρατηγική & Στόχοι

DRUCKFARBEN

Έχοντας ως στόχο την επίτευξη του οράματός μας για ισχυροποίηση του ηγετικού μας ρόλου στην αγορά των μελανιών και την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στην αγορά των χρωμάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου επικεντρώνεται στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων ανά κλάδο δραστηριότητας:

Διεθνής Δραστηριότητα

DRUCKFARBEN

Οι εξαγωγικές και διεθνείς δραστηριότητες της Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., με έδρα στη Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, Δήμος Ασπροπύργου Αττικής, αποτελούν στρατηγικό στόχο μεγάλης σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας. Για την καλύτερη οργάνωση του Ομίλου, αλλά και την ολοκληρωμένη διάθεση των μελανιών δημιουργήθηκε ένα πλήρες δίκτυο διανομής, με διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιριών σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κύπρο, και μέσω αντιπροσώπων σε Μάλτα, Τουρκία, Τυνησία, Λίβανο σε Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Αλβανία, και με πωλήσεις στη Δυτικής και Β. Αφρική, Ισραήλ και χώρες του Κόλπου. Στην Δυτική Αφρική η εταιρία δραστηριοποιείται μέσω ενός Joint Venture (JV) με τον Όμιλο AG Leventis στην Νιγηρία και στις γείτονες χώρες της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS). Περίπου το 50% της παραγωγής μελανιών εξάγεται σε Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

 

Μείζονος σημασίας για την επέκταση της εταιρίας στις αγορές του εξωτερικού είναι η περαιτέρω ανάπτυξη μέσω του εργοστασίου της Ρουμανίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο 37.000 m². Η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ανέρχεται σε 12.000 τόνους οικοδομικών χρωμάτων KRAFT PAINTS, με μεγάλη ευελιξία παραγωγής αφού στόχος είναι η ικανοποίηση ακόμη και μεμονωμένων αναγκών πελατών. Το εργοστάσιο αυτό έχει στεγασμένους χώρους 5,300 m2 και παράγει χρώματα, μελάνια και είναι το κέντρο διανομής της εταιρίας για εκτός της γεωγραφικής περιοχής.

 

Στο εξωτερικό, η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. αναπτύσσεται μέσω των εξής θυγατρικών εταιριών:

Druckfarben Cyprus Ltd.: Ιδρύθηκε το 2002 με έδρα στην Λευκωσία της Κύπρου, ελέγχεται κατά 100% από την Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. και είναι εταιρία Συμμετοχών που ελέγχει τις μετοχές όλων των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος. Μέσω αυτής της εταιρίας, ο Όμιλος εξετάζει και αξιολογεί πιθανότητα εξαγορών ή Joint Ventures (JV) σε νέες αγορές.

DFH Bulgaria EOOD.: Ιδρύθηκε το 1997 και εξαγοράστηκε το 2003 από την Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. (μέσω της θυγατρικής της στην Κύπρο). Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Σόφια όπου έχει μισθώσει αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία 1.700 m², από όπου διακινεί τα προϊόντα της στη Βουλγαρία. Αντικείμενο εργασιών της αποτελεί η εμπορία και διανομή προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται ο Όμιλος.
Το 2017 η DFH Bulgaria EOOD προχώρησε σε απόσχιση του κλάδου εκτυπωτικών μελανιών της Εταιρίας και εισφοράς του στη νεοσύστατη 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρία DFP DRUCKBARBENEOOD, επιδιώκοντας τον οργανωτικό διαχωρισμό και την εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου και προσδοκώντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων και των δικτύων διανομής.

Druckfarben Romania SRL.: Ιδρύθηκε το 1997 με την επωνυμία DF Com ROMANIA SRL, το 2003 εξαγοράστηκε από την Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. (μέσω της θυγατρικής στην Κύπρο) και το Φεβρουάριο του 2005 μετονομάστηκε στο σημερινό της όνομα. Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο 37.000 m² στο βιομηχανικό πάρκο του Βουκουρεστίου όπου λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής οικοδομικών χρωμάτων, κέντρο διανομής και γραφεία συνολικής έκτασης περίπου 5.300 m². Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας αποτελεί η παραγωγή χρωμάτων και μελανιών και διανομή διαλυτικών και συναφών προϊόντων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Το 2017 η Druckfarben Romania SRL προχώρησε σε απόσχιση του κλάδου εκτυπωτικών μελανιών της Εταιρίας και εισφοράς του στη νεοσύστατη 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρία DFPDRUCKBARBEN SRL, επιδιώκοντας τον οργανωτικό διαχωρισμό και την εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου και προσδοκώντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων και των δικτύων διανομής.

DF DOO Beograd.: Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2004 (μέσω της θυγατρικής στην Κύπρο) με έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας και δραστηριοποιείται στην εμπορία και διανομή προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται ο Όμιλος.

Druckfarben Nigeria Limited.:  Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου διεθνώς, το 2011 ιδρύθηκε κοινή εταιρία (joint venture) μεταξύ της A.G. Leventis (Nigeria) Ltd και της Εταιρίας, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία προϊόντων για τον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας με την επωνυμία «Druckfarben Nigeria Limited» και έδρα το Λάγος της Νιγηρίας. Σήμερα η Νιγηρία είναι η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και η έβδομη μεγαλύτερη του κόσμου σε πληθυσμό. Είναι, επίσης, η μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής και η 21η παγκοσμίως. Μέσα στο 2018 η 100% θυγατρική εταιρία του Ομίλου με την επωνυμία «DFP Druckfarben EOOD» απέκτησε το 25% της DF Nigeria Ltd. από την A.G. Leventis (Nigeria) Ltd., έτσι το ποσοστό του Ομίλου στην DF Nigeria Ltd διαμορφώθηκε στο 75% έχοντας αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας σε μία χώρα η οποία ενισχύει με ταχείς ρυθμούς τη θέση της στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Η στρατηγική μας είναι, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε την DF Nigeria Ltd. ως την αφετηρία διείσδυσης σε άλλες χώρες της Αφρικής στοχεύοντας να αποκτήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.