ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
contact.us@druckfarben.gr
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
fp-unit@druckfarben.gr
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
paints.info@druckfarben.gr

Τα στοιχεία που καταχωρήσατε θα τύχουν επεξεργασίας από τη «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ή/και τους συνεργάτες της μόνο για τους σκοπούς που τα υποβάλατε και θα διατηρηθούν σύμφωνα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο

[acceptance* acceptance] Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, σύμφωνα με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.[/acceptance]

[Η συγκατάθεσή μου μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω email στo contact.us@druckfarben.gr ή κατόπιν επικοινωνίας μου με την εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο.]

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
193 00, ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ. 210 – 5519300,
FAX. 210 – 5519301