Ο Όμιλος εταιριών Druckfarben Hellas S.A. επιθυμεί την άμεση κάλυψη για τις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην ΧΑΛΚΙΔΑ της παρακάτω θέσης:

Χημικός (Κωδικός ΧΗΜΧ52019)

Aν θέλεις να εργαστείς σε μια εταιρία ηγέτιδα στον κλάδο παραγωγής και εμπορίου Μελανιών και Χρωμάτων, να γίνεις μέλος μιας άρτια οργανωμένης ομάδας, επιστημονικά καταρτισμένων συνεργατών,
στείλε το βιογραφικό σου σήμερα στο hr@druckfarben.gr ή στο 2105519301,
Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη διαδικασιών και εργασιών Ποιοτικού Ελέγχου ετοίμων προϊόντων
 • Εργαστηριακή έρευνα σε α΄ύλες και νέα προϊόντα στα πλαίσια της λειτουργίας του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού
 • Προϋπηρεσία 3-6 έτη σε αντίστοιχη θέση QC ,R&D εταιρίας στον κλάδο Χημικής Βιομηχανίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Lower+)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Προγραμμάτων, SAP
 • Δίπλωμα οδήγησης

 

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια
 • Άριστη διαχείριση του χρόνου ως προς τήρηση χρονοδιαγράμματος και προθεσμιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα συνεργασίας

 

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης στους κόλπους μίας εδραιωμένης και δυναμικής επιχείρησης

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο hr@druckfarben.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης ΧΗΜΧ52019.