AT

DRUCKFARBEN

В Друкфарбен искаме да бъдем признати за регионалната компания, предоставяща модерни решения за довършителни работи за всеки клиент, като непрекъснато се възползваме от иновациите чрез ангажиране и прилагане на знанията ни. Целта ни е да въздействаме ефективно върху качеството на живот на хората, да работим в тясно сътрудничество с нашата общност и да обслужваме нашите акционери, партньори и клиенти.

"Единственото постоянно нещо епромяната" ― Хераклит
Нашите стремежи се

ръководят от хората

Нашите стремежи се ръководят от хората. Водени от иновациите, ние се ангажираме с устойчиви практики и предвиждаме потребностите на нашите клиенти в рамките на непрекъснато променящата се индустрия. Фокусираме се върху иновациите и почтеността в рамките на фирмената култура, като винаги се стремим към важни и смислени дейности. Вярваме в задълбоченото сътрудничество и взаимодействието на нашите групи и даваме на всеки човек възможност да работи с честност и високи етични стандарти. Насърчаваме непрекъснатото учене и творческото мислене, насърчаваме екипното разрешаване на проблемите и отчитаме и споделяме успехите, за да станем наистина устойчива компания.