ОБУЧЕНИЕ

Нашата компания информира и обучава своите клиенти (печатарски дружества) в следните направления:
  • Управление на печатарските мастила: от склада до производство;
  • Избор на оптимални решения според изискванията за опаковане (флексографски и ротографски печат);
  • Инсталиране на бази данни за смесителни станции;
  • Безопасност при използване на печатарски мастила;
  • Съвременни законови изисквания за опаковане на храни и напитки;
  • Тенденции в съвременните опаковки;
Image module