Разтворители

КОД ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ СИНТЕЗ
SOL 002 A Разтворител IPSB Основен компонент - изопропилов алкохол
SOL 013 A Печат с IPNB Основен компонент - изопропилов алкохол
SOL 015 A Допълнително IPABG Основен компонент - изопропилов алкохол
HLS 200 A IPA Чист изопропилов алкохол
SOL100A Разтворител ETIP Основен компонент - алкохоли
SOL111A Печат с ΕΤΕΑ Основен компонент - етилов алкохол
SOL115A Печат с ΕΑΕΤ Основен компонент - етилов алкохол
SOL200A Печат с IPEA Основен компонент - изопропилов алкохол
SOL121A DRUCKSOL ETEA Основен компонент - етилов алкохол
SOL125A DRUCKSOL ETEAIP Основен компонент - етилов алкохол
SOL150A DRUCKSOL ETIPBG Основен компонент - етилов алкохол
SOL035A DRUCKSOL IPET Основен компонент - изопропилов алкохол