Всички серии мастила са създадени от отдел „Научноизследователска и развойна дейност

на Групата с цел незабавен отговор на съвременните изисквания и приложения при печат на опаковки.

Чрез непрекъснато изследване и проучване на субстрати, ДФХ може да се адаптира към нови материали, така че произведените мастила винаги да имат постоянна качество и висока производителност, като по този начин отговарят на нуждите на всички приложения за печат върху гъвкави материали.

Приблизително една трета от произведеното мастило за гъвкави опаковки се изнася за Източна Европа и Балканите.

Image module