Мисията на Друкфарбен

КАЧЕСТВО

В своя дизайн, производство и продажба на печатарски мастила, мисията на ДРУКФАРБЕН ХЕЛАС Α.Ε.Β.Ε. е да се постигнат висококачествени и все по-конкурентоспособни продукти и услуги чрез възможно най-високото прилагане на административни системи за качество като EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, EMAS III 1221/2009, EN ISO 50001:2011, ETA 10/0122.

Image module

Система за управление на качеството

качеството

Преглед на сертификатите.

Ние подбираме внимателно суровините, за да гарантираме безопасността на потребителите на мастило в съответствие с нашата социалната отговорност.