Продукти и иновации

Широка гама от висококачествени продукти, които гарантират изключителен резултат за опаковката и Ви помагат да останете на върха.

  • Мастила за Флексо и Дъблок печат
  • Мастила на водна основа и на база разтворители, спомагателни вещества
  • Разработване на иновативни и специализирани нови материали
  • Незабавна подкрепа при прилагане на мастилото
  • Нашият ангажимент към иновациите, чрез непрекъснато подобряване на производителността на продуктите
  • Вашият обучаващ партьор за избора на подходящите мастила за вашите конкретни проекти.
  • Насоки за успешно и ефикасно управление на мастилото във вашата печатица

Нашите продукти