грундове

Специални материали
КОД ОПИСАНИЕ
HXB 005 L 0000 Алкохолно разтворим грунд за алуминиево фолио, метализирани фолиа (флексо/гравиране)
HXB 005 L 0002 грунд, по-висока твърдост (флексо/гравиране)
HLV 105 A 3099 + HLV 106 A 3099 Високоефективен двукомпонентен грунд за метализирани фолиа и алуминиево фолио (гравиране)
NAV 010 L 2045 Разтворим в алкохол грунд за алуминиево и метализирано фолио (флексо/гравиране)
NAV 010 L 3045 Грунд на водна основа, по-висока твърдост (флексо/гравиране)
KDB 201 L 0003 N/C грунд за алуминиево фолио (гравиране на опаковки)
KFB 101 L 0003 N/C грунд за алуминиево фолио (флексо печат върху опаковки)
HLV 050 L 0000 Грунд на основа разтворител за измит алуминий
FLV 018 L 0000 Грунд с основа разтворител за метализирани фолиа (PET, OPP) и измито алуминиево фолио.Висока водоустойчивост (флексо)
HLV 041 L 1795 Грунд с основа разтворител за метализирани фолиа (PET, OPP) и измито алуминиево фолио. Висока водоустойчивост (флексо, гравиране)
HLV 024 L 0000 + HLV 026 L 0000 2-компонентен грунд за алуминиеви капачки, висока топлоустойчивост (до 260°C)/гравиране
HLV 031 L 0000 + HLV 026 L 0000 2-компонентен грунд за алуминиеви капачки, висока топлоустойчивост (до 280 °C)/гравиране
NAV 114 L 0000 Грунд на водна основа за нетретирано ОPP фолио (не съдържа толуен)
HXB 010 L 0000 Грунд на основа разтворител за покриване на пореста хартия
NAV 011 L 0000 Грунд на водна основа за метализирани фолиа (PET. BOPP)
HLV 039 L 0000 Грунд на основа разтворител за PVC фолио (флексо, гравиране)
HLV 044 L 0000 Грунд на основа разтворител за OPS фолио (гравиране)