INKS

Гъвкави
опаковки

Друкфарбен е регионален лидер на Балканите в производството на мастила за гъвкави опаковки, използвани в опаковането на хранителни продукти, пластмасови торбички, картонени кутии и съответните приложения в региона на Югоизточна Европа, с изключение на Турция. Нашите дъщерни дружества се намират в Румъния, България, Сърбия, Кипър и Нигерия в сътрудничество с АГ Левентис. Обслужва също и други пазари чрез агенти и дистрибутори.

Image module

Дружеството трупа капитал от значителния

си опит в областта на печата, като се фокусира върху създаването на стойност за своите акционери, служители, клиенти и сътрудници. Друкфарбен непрекъснато и системно търси нови, иновативни възможности за бизнес в области с високи перспективи за растеж.

високо ниво

експертиза

Чрез високото си ниво на експертиза и непрекъснато проучване на най-новите изисквания и приложения, Друкфарбен се издига до предизвикателството, което представлява бързо развиващият се пазар на гъвкави опаковки, както по отношение на обема, така и по отношение на специализацията.

Производствените обекти на дружеството (в Аспропиргос – Атика и Агиос Николаос – Евия), произвеждащи мастила за флексография и ротография, работят с най-съвременно оборудване и се характеризират със значителни иновации. Капацитетът и качеството на производство в тези заводи отговарят на изискванията както на местния, така и на световните пазари. Индикатор за качеството на производствените мощности на Групата е фактът, че Друкфарбен произвежда мастила за гъвкави опаковки, изнасяни за Близкия изток и Африка, както и за Израел, централноевропейските страни, Балканите и Турция. Всички серии мастила са създадени от отдел „Научноизследователска и развойна дейност“ на Групата с цел незабавен отговор на съвременните изисквания и приложения при печат на опаковки. Качеството на продуктите се гарантира от прилагането на Системата за осигуряване на качеството със спецификации на международно признати стандарти като ISO 9001: 2000. Дружеството продава и разтворители и други печатарски добавки, предоставяйки на клиентите си цялостни решения.

Keep Reading...

Растеж

проценти

ДРУКФАБЕН ХЕЛАС С.А. показва високи темпове на растеж, имащи за цел запазване на водещата позиция във всички сектори в страните, в които оперира. С цел непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, както и на предлаганите интегрирани решения и услуги, дружеството непрекъснато инвестира в обучението на своя персонал, придобиване на модерна техника, изследване и разработване на нови продукти, както и разработването на съвременни ИТ системи, за да отговори на най-новите пазарни изисквания и приложения. Друкфарбен поддържа и подобрява органичната рентабилност от текущи операции чрез развитието на съществуващи дейности.

С помощта на най-съвременно оборудване, в промишлените съоръжения на Аспропиргос и Агиос Николаос в Евия, Друкфарбен произвежда флексографски и ротографски мастила на водна база или с разтворител. Производственият и качествен потенциал на тези съоръжения покрива местния пазар и големи чуждестранни пазари като Централна и Източна Европа, Азия и Африка.

Keep Reading...

Опитът и силата

на Друкфарбен