СЪОРЪЖЕНИЯ

Аспропиргос, Атика:

Съоръжения, изградени върху собствена земя от 39 000 m2:

  • Административните услуги на групата;
  • Производствено предприятие за флуиди на водна основа за гъвкави опаковки,
    и съоръжения за съхранение и опаковане на разтворители;
  • Производствено предприятие за архитектурни бои;
  • Дистрибуторски център
Халкида, Агиос Николаос

Парцел с площ 27 500 m2, собственост на дружеството, с разположен на него завод за производство на мастила на база разтворител за гъвкави опаковки.

Солун, Синдос

Парцел с площ 2 500 m2 , с разположени в него офисите на дружеството, дистрибуторски център и център за обучение.

Image module
Румъния, Букурещ:

ДФ Румъния СРЛ притежава парцел с площ 37 000 m2, в който е разположена производствената база за архитектурни бои, складови и опаковъчни съоръжения за разтворители, дистрибуторски център и офиси, с обща площ 5 300 m2. В посочените по-горе съоръжения ДФП Друкфарбен ползва под наем завод за производство на мастило на водна основа и разтворител за гъвкави опаковки и дистрибуторски център с обща площ 1 500 m2.

ул. Атомищилор 17-23, Магуреле, код 077125, окръг Илфов,

Image module
България, София

ДФХ България работи върху наета площ от 1 000 m2, в която са разположени офиси и складови помещения.

бул. Искърско шосе 7 Търговски център Европа 12

Image module
Сърбия, Белград:

ДФ д.о.о. Белград ползва под наем 600 m2 склад в свободната зона на Белград, където се намират офисите на дружеството и дистрибуторския център.

Войводе Степе 220, m 11000

Image module
ДРУКФАРБЕН НИГЕРИЯ Лтд.

Основано е под формата на съвместно предприятие през март 2011 г. (чрез дъщерното си дружество Спотклиф Трейдинг Лтд, Кипър) в сътрудничество с АГ Левентис в Лагос, Нигерия, и е работи в областта на производството и маркетинга на готови печатни продукти за гъвкави опаковки, както и на декоративни бои.

2/4 Willough by St. Behind Mainland Hotel
Oyingbo, Ebute Metta, Lagos, Nigeria