запитвания
contact.us@druckfarben.gr
ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ
fp-unit@druckfarben.gr
АРХИТЕКТУРНИ БОИ
paints.info@druckfarben.gr

Изпратените от Вас данни ще бъдат обработени от "DRUCKFARBEN HELLAS SA" или от неговите сътрудници само за целта, за която сте ни ги предоставили и ще бъдат съхранявани съгласно приложимото законодателство.

[Моето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като изпратите имейл на contact.us@druckfarben.gr или да комуникирате по какъвто и да е друг начин с компанията.]

БУЛ. ИСКЪРСКО ШОСЕ №7,
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА,
СГРАДА 12 СОФИЯ 1528, БЪЛГАРИЯ

ΤEL. 210 – 5519300,
FAX. 210 – 5519301