Нашият

екип

за продажби, състоящ се от опитен и добре обучен персонал, предлага най-добрите ценово разумни решения, които да отговарят на изискванията на клиентите, в зависимост от изискванията и тенденциите в световните пазарни приложения, регулирани от международните законодателства в областта на хранителните продукти и тютюневите изделия.

Нашият

ангажимент

за удовлетвореност на клиентите винаги е съчетан с отлична техническа грижа за всички наши продукти, така че да изберем най-подходящото за всеки конкретен случай.

Нашият

цел

В тясно сътрудничество с нашия НИРД отдел и с отдела за обслужване на клиенти, нашата цел е да предоставяме висококачествени и конкурентни продукти и услуги, отговарящи на Вашите нужди.