ИСТОРИЯ

DRUCKFARBEN
HELLAS A.E.B.E

Ние се гордеем с нашата история, но сме още по-развълнувани от бъдещето. Независимо дали става дума за по-нататъшно разширяване на нашите местни или международни пазари или за използването на най-новите технологии и иновации за решаване на проблемите на нашите клиенти, ние винаги разработваме нови услуги, иновативни продукти и приложения.

ДРУКФАРБЕН ХЕЛАС Α.Ε.Β.Ε. е основан на 04.04.1986 г. от преобразуването на предишното дружество ДРУКФАРБЕН ХЕЛАС ЛТД, създадено през 1970 г. Днес ДРУКФАРБЕН ХЕЛАС С.А. е търговско дружество в сектора на мастилата и боите, специализирано в гъвкавите опаковки, декоративните бои с КРАФТ ПЕЙНТС и в енергоспестяващите и модернизиращи системи със сертифицирана система за външна топлоизолация БИОКЛИМА.

Image module

MILESTONES

The Company was created from the conversion of the Limited Liability Company "DRUCKFARBEN HELLAS G.M.B.H. DRUCKFARBEN HELLAS LTD HELLAS TYPOGRAPHIC COLORS INDUSTRY", which was founded in 1970 (Official Government Gazette 68 / 13.2.1970).

1986

През 1986 г. ДРУКФАРБЕН Хелас ЛТД става акционерно дружество. През същата година започва строителството на неговите съоръжения в община Агиос Николаос Халкис, и завършва през 1987 г.

1993

В началото на 1993 г. дружеството започва поредица от инвестиции в машинното оборудване и разширява своята фабрика в Халкида с цел повишаване на производителността. Същевременно софтуерните и хардуерните технологии бяха обновени и адаптирани за съвременно обработване на данни. Днес дружеството се радва на напълно модернизирана ИТ среда.
В контекста на своята основна дейност в производството на мастила за гъвкави опаковки, дружеството е създало отделно отделение за научноизследователска и развойна дейност, насочено към разработване на нови, екологично съобразни продукти, които да отговарят на нуждите на техните клиенти.

1998

През 1998 г. дружеството влезе в Атинската фондова борса. Също така, през февруари същата година, дружеството въвежда Система за качество в съответствие с EN-ISO 9001

1999

През 1999 г. дружеството динамично навлиза в пазара на бои, като придобива 100% от компанията ХЕЛИОС С.А. (тогава 35% от международната компания ИЛИОС КОТАХЕМ AEBE), 16% от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОТАХЕМ AEBE (следователно делът на ДРУКФАРБЕН в ИХК става 51%) и 93.4% от ПОЛИМЕТ С.А. Тези придобивки стават част от интегрираната стратегия за развитие на дружеството чрез придобиване на свързани сектори.

2002

През 2002 г. дружеството създава кипърска фирма, наречена ДРУКФАРБЕН (Кипър) Лтд, която е двигателната сила, използвана за международното разширяване на дружеството.

2003

През 2003 г. чрез дъщерното си дружество ДРУККФАРБЕН (Кипър) ООД, дружеството придобива ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД, друга компания, развиваща дейност в областта на гъвкавите опаковки.

През същата година административните услуги на компанията се преместват в Аспропиргос, Атика, на частна земя с приблизителна площ от 40 000 m2. В парцела са построени офисите на управлението на дружеството, фабриката и разпределителния център.

Също през същата година сливането на ДРУКФАРБЕН Хелас С.А., ПОЛИМЕТ С.А. и ХЕЛИОС АБЕ с поглъщането на второто и третото дружество от първото е одобрено от Министерството на развитието.

2004

През януари 2004 г. дружеството придобива 43% от КОТАХЕМ ФАРБЕН ГмбХ от Германия и по този начин акционерното участие в капитала на дружеството става 94%. Впоследствие през октомври същата година дружеството продължава с придобиването на останалите 6% от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХЕЛИОС КОТАХЕМ С.А. от г-н Деметриос Теодоридис, което прави капиталовия му дял 100% днес

През ноември 2004 г. чрез дъщерното си дружество ДРУКФАРПБЕН (Кипър) Лтд, дружеството създава ДФ ДОО БЕЛГРАД в Сърбия, с предмет на дейност в областта на търговията с бои, разтворители и химикали за съхранение, и внос и износ на мастила и промишлено оборудване.
Също така през декември 2004 г. приключва сливането чрез поглъщане на Интернешънъл Хелиос Котахем С.А. от Друкфарбен Хелас С.А.

2005

През 2005 г. дружеството, пионер в своя сектор в Гърция, въвежда Системата за управление на околната среда на EMAS с рег. № EL – 000034 (Схема за екологично управление и одит) съгласно Европейски регламент 761/2004, като в същото време прилага система за управление на околната среда ELOT EN ISO 14001: 2004.

Вижте нашите сертификати.

2007

През 2007 г. Друкфарбен Хелас A.E.B.E. продължава с придобиването на 60% от акциите на Промишлено и търговско акционерно дружество ЕВРОХРОМА (сега ДФХ Друкфарбен A.B.E.E.). ЕВРОХРОМА се намира в Инофита, Виотия, където се намират производствените му съоръжения.
През същата година румънската фабрика от 5 300 m² стартира върху имот от 37 000 m2, частна собственост

2008

През 2008 г. завършва изграждането на новата сграда на фабриката за бои на съоръженията на дружеството в Аспропиргос.

Image module

2009

През 2009 г. дружеството придобива останалите 40% от акциите на ДФХ Друкфарбен A.B.E.E. (преди – ЕВРОХРОМА), в резултат на което акционерният дял в капитала на последния в момента е 100%.
През същата година дружеството въвежда Системата за цялостно управление на качеството след успешното си сертифициране към Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд в Аспропиргос, Атика, в съответствие с OHSAS 18001: 2007.
През 2009 г. приключва самостоятелното съществуване и дейност на ДРУКФАРБЕН Хелас С.А. и то е погълнато от дъщерното дружество ДФХ ДРУКФАРБЕН С.А. (преди това – Промишлено и търговско дружество ЕВРОХРОМА КАЛЪР).

2012

През февруари 2012 г. приключва сливането на дейността на Друкфарбен Груп и Сън Кемикъл Груп в областта на графичните изкуства за Югоизточна Европа с основаването на съвместно предприятие, наречено Сън Кемикъл Делта Б.В. със седалище в Холандия. Групата Друкфарбен участва в консорциума с 49% чрез холандската компания ДФ Холдинг Н.В., акционерите на която са дружества от групата, пет нови юридически лица: Сън Кемикъл Пъбликейшън Хелас, Сън Кемикъл Пъбликейшън България, Сън Кемикъл Пъбликейшън Сърбия, Сън Кемикъл Пъбликейшън Румъния и Сън Кемикъл Пъбликейшън Хърватия, които оперират в рамките на тогавашната нова схема (100% от Сън Кемикъл Делта Б.В.) и доставят печатни мастила за Гърция, България, Румъния, Молдова, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, БЮРМ, Албания и Кипър. В Гърция Сън Кемикъл Пъблишинг Хелас произхожда от отделянето на продуктите за графични изкуства на Друкфарбен и неговата търговска дейност в областта на графичните изкуства от 100% дъщерно дружество ДФХ ДРУКФАРБЕН ХЕЛАС ЛТД ХЕЛАС ТИПОГРАФИК КАЛЪРС ИНДЪСТРИ и техния принос чрез прилагане на разпоредбите на Закон 1297/1972

2015

През май 2015 г., след много успешна дейност в печатарската индустрия, Друкфарбен продава своя дял в Сън Кемикъл Делта Б.В.

2018

В рамките на стратегията за глобално развитие на Групата, съвместното предприятие между “А.Г. Левентис (Нигерия) ООД (AG Leventis (Nigeria) Ltd.)” и “Друкфарбен Хелас (Druckfarben Hellas)”, през 2011 г. е основано с цел производство и търговия на гъвкави опаковъчни продукти под името “Друкфарбен Нигерия ООД (Druckfarben Nigeria Ltd.)” със седалище в Лагос, Нигерия. Днес Нигерия е най-гъсто населената държава в Африка и седмата по най-голямо население в света. Нигерия също е най-голямата икономика в Африка и 21-ва в световен мащаб. В рамките на 2018 г. 100% дъщерното дружество на групата под името “ДФП Друкфарбен ЕООД (DFP Druckfarben EOOD)” придоби 25% от “ДФ Нигерия ООД (DF Nigeria Ltd.)” от “АГ Левентис (Нигерия) ООД (AG Leventis (Nigeria) Ltd.)”, така че процентът на Групата в “ДФ Нигерия ООД (DF Nigeria Ltd.)” е формиран на 75%, след като е придобила пълен контрол над Дружеството в страна, която бързо укрепва позицията си в световната икономическа харта. Следователно, стратегията на “Друкфарбен Хелас (Druckfarben Hellas)” е да използва “ДФ Нигерия ООД (DF Nigeria Ltd.)” като отправна точка за навлизане в други африкански държави и тъй като конкуренцията все още не се е засилила, целта е да се спечели по-голям пазарен дял.