ДРУКФАРБЕН
ХЕЛАС С.А.
Груп

Druckfarben Hellas S.A. e група от дружества, извършващи дейност по цял свят в строителния и печатарския сектор.

По-конкретно, Druckfarben Hellas S.A. произвежда мастила за флексографски и дълбок печат под марката Druckfarben за различни приложения, като опаковки за хранителни продукти, найлонови и хартиени торбички, картонени-транспортни опаковки и други подобни продукти.

В строителния сектор дружеството предлага на пазара своите декоративни и архитектурни бои под марката KRAFT PAINTS и енергоспестяващи/външни топлоизолационни продукти – под марката BIOCLIMA.

Групата има важно и разрастващо се международно присъствие в Източна и Централна Европа чрез дъщерните си дружества в България, Румъния, Сърбия и Кипър, както и чрез представителствата си в Малта, Турция, Тунис, Ливан, Унгария, Словения, Хърватия, Албания, Западна и Северна Африка, Израел и страните от Персийския залив. В Западна Африка дружеството работи чрез консорциум (JV) с групата на АГ Левентис в Нигерия и в съседните държави от Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS). Стратегията на дружеството включва разширяване на експортната му дейност в нови държави, с помощта на съществуващата мрежа от местни партньори.

Image module

Групата е развила стратегически партньорства
и е натрупала значителен опит с водещи европейски

фирми за изключителна дистрибуция и представителство на мастила в Гърция, Кипър и балканските страни.

Нашите предимства

DRUCKFARBEN
Keep Reading...

Стратегии и цели

DRUCKFARBEN

С цел реализиране на нашата визия за укрепване на водещата ни роля на пазара на мастилата и заемане на водеща позиция в областта на покритията и енергоспестяването, стратегията за растеж на Групата се съсредоточава върху следните цели по сектори:

Международно присъствие

DRUCKFARBEN

Дружеството е основано през 2002 г. със седалище в Никозия, Кипър. Контролира се 100% от Друкфарбен Хелас С.А. и е холдингово дружество, което контролира акциите на всички дъщерни дружества извън Гърция. Чрез това дружество Групата разглежда и оценява възможностите за придобиване или съвместни предприятия (JV) на нови пазари.

Дружеството е създадено през 1997 г. и през 2003 г. е придобито от Друкфарбен Хелас С.А. (чрез дъщерното им дружество в Кипър). Седалището на дружеството е в София, България, където е наело складове и офиси с площ от 1 700 m², откъдето продава продуктите си в България. Предметът му на дейност е маркетинг и дистрибуция на продукти, произвеждани и търгувани от Групата. През 2017 г. ДФХ България ЕООД извади сектора на печатарските мастила на дружеството и го внесе в новосъздадената 100% дъщерна фирма ДФП ДРУКБАРБЕН ЕООД, насочена към организационното разделяне и специализация на търговската дейност в очакване на по-ефективно използване на производствените единици и дистрибуторски мрежи.

Дружеството е създадено през 1997 г. под името ДФ Ком РУМЪНИЯ СРЛ. През 2003 г. ДРУКФАРБЕН ХЕЛАС С.А. пристъпи към придобиването на това дружество чрез своето кипърско дъщерно дружество, а през февруари 2005 г. дружеството получи своето настоящо име. Седалището на дружеството е в Букурещ. Предприятието разполага с производствено предприятие, складови помещения и офиси с площ 5 300 m2 на 37 000 m2 собствена земя в Промишления парк на Букурещ.

Дейността на дружеството обхваща производството и продажбите на мастила, бои, разтворители и химикали.

В момента ДФ Румъния СРЛ развива дейността си в следните сектори:

  • Гъвкави опаковки. Продажба на мастила за флексография и ротография под марката Друкфарбен (картонени кутии, пластмасови торби, опаковки за хранителни продукти).
  • Архитектурни бои под марката КРАФТ ПЕЙНТС, чрез продажба на архитектурни бои и лакове, продавани в 900 от 5 300 места за продажба в страната.

В сектора на гъвкавите опаковки ДФР има значителен пазарен дял в мастилата за флексографска ротография (картонени кутии, пластмасови торби, опаковки за хранителни продукти).

През 2017 г. ДФ Румъния СРЛ извади сектора на печатарските мастила на дружеството и го внесе в новосъздадената 100% дъщерна фирма ДФП ДРУКБАРБЕН СРЛ, насочена към организационното разделяне и специализация на търговската дейност в очакване на по-ефективно използване на производствените единици и дистрибуторски мрежи.

Дружеството е създадено през ноември 2004 г. под името ДФ д.о.о. Белград, чрез дъщерното дружество на Друкфарбен Хелас в Кипър. Седалището на дружеството е в Белград, със складови помещения и офиси с площ 600 m2. Дружеството работи в областта на маркетинга и дистрибуцията на продукти (мастила, бои, разтворители и химически агенти, както и внос/износ на мастила и печатни материали), произвеждани и търгувани от Групата.

Основано е под формата на съвместно предприятие през март 2011 г. (чрез дъщерното си дружество Спотклиф Трейдинг Лтд, Кипър) в сътрудничество с АГ Левентис в Лагос, Нигерия, и е работи в областта на производството и маркетинга на готови печатни продукти за гъвкави опаковки, както и на декоративни бои