Управление на цветните мастила
Нашата компания има дългогодишен значителен и задълбочен опит в интегрираните решения в областта на организацията и поддръжката на отделите за производство и контрол на качеството на нашите клиенти. Можем да създадем и поддържаме интегрирана система за управление или отделни отдели, които представляват интерес за нашите клиенти в следните области:
  • Смесителни станции: Нашата компания има възможност да инсталира смесителни станции или да поддържа и оптимизира съществуващи системи по отношение на организацията и използването на продуктите.
  • Организиране на лаборатория за контрол на качеството на мастилата: Нашата компания има възможност да поеме, организира и подкрепи секцията за производство на мастила и нюанси за нашите клиенти.
  • Организиране на контрола на качеството с обучение по използването на спектрофотометрични системи за подбор на цветови цели и сравняване на проби.
  • Поддръжка на системи за прогнозиране и формулиране на мастила, базирани на конкретна цветова цел, чрез създаване на цветови бази данни за нашите продукти.

Нашата компания може да поддържа която и да е от горепосочените секции или да ги свърже в цялостно решение, като същевременно осигури услуги за защита на процесите в контекста на колориметричния подход, като използва бази и лакове, както и методи за използване на върнати мастила от инвентара на клиента.